Terug naar overzicht

ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die bewonersgroepen en -verenigingen helpen versterken. Dit kan gaan van materiële ondersteuning, groepsvormende activiteiten, tot coaching en vorming.

Deze projecten werden ingediend