Terug naar overzicht

meer sociaal contact - 104.469 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die actief mensen opzoeken die vereenzamen en/of in  sociaal isolement leven.

Deze projecten werden ingediend