De Burgerbegroting in 5 stappen

Begin 2020 konden bewoners en organisaties mee de Burgerbegroting 2020-2021 vormgeven in 5 stappen. In een eerste stap kozen zij 12 thema's. Later verdeelden ze 1,4 miljoen over deze thema's. In stap 3 werden projecten ingediend. En in september beslisten de inwoners van district Antwerpen welke projecten in 2021 uitgevoerd worden.

Stap 1 - thema's kiezen

februari-maart 2020

Stap 2 - geld verdelen

maart 2020

Stap 3 - projecten indienen

april en mei 2020

Stap 4 - projecten kiezen

september 2020 - online

Stap 5 - projecten uitvoeren

2021