home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer sociaal contact

Betonne Jeugd start Radio Beton!

Korte omschrijving

Betonne Jeugd start een buurtradio vanuit Sint-Andries. Met grote en kleine verhalen uit de wijk, interviews, diepe gesprekken met mensen uit de buurt maar ook lichte ontspanning en humor. En dat alles opgesmukt met lokaal en internationaal muzikaal talent! Hiervoor wordt een halftijdse medewerker aangeworven.

Wat is de totale kostprijs van je project?

20000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Betonne Jeugd vzw (0461.500.858)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Samen met onze jongeren starten we Radio Beton, een webradio gericht op iedereen die interesse heeft in de leefwereld van onze jongeren en buurtbewoners, graag verborgen Antwerpse weetjes en verhalen hoort, of gewoon houdt van steengoede muziek. De uitzendingen zullen na streaming ook beschikbaar zijn als download. We starten al beperkt in de nazomer van 2020 om tijdens de coronamaatregelen de werking te heropstarten en in contact te blijven met onze doelgroep. Tijdens huisbezoeken vingen we heel wat signalen op van mensen die meer en meer in isolement raakten. Met het wegvallen van de wekelijkse werking verdween ook een belangrijk ontmoetingspunt voor mensen die een zeer beperkt netwerk hebben. Buurtbewoners die nood hebben aan sociaal contact konden er terecht voor een babbel en contact met onze jongeren. We willen van Radio Beton een blijvend project maken dat op termijn een gevestigde waarde wordt, met meer zendtijd en een groter bereik. We willen verbindend werken voor de buurt, en bij uitbreiding voor alle Antwerpenaren. Ondanks het trendy karakter van de wijk is er ook heel wat verdoken armoede en eenzaamheid. Door onze jongeren in contact te laten treden met deze groepen doorbreken we het sociaal isolement en verbeteren we de beeldvorming over onze jongeren. Ook voor onze jongeren zelf is er nood aan meer contact met een breder netwerk, dat zich nu vaak beperkt tot de groep die ze bij Betonne Jeugd vormen. We gaan op zoek naar verhalen en getuigenissen van buurtbewoners, maken verslaggeving op lokale evenementen maar laten luisteraars ook rechtstreeks inbellen in de uitzending. Zo brengen we onze jongeren in contact met een verscheidenheid aan mensen uit de buurt. We gaan niet enkel interviewen op locatie, we lokken de buurtbewoners ook naar de studio. We hopen op deze manier meer sociale cohesie te creëren in de buurt en netwerken te creëren voor mensen die er momenteel helemaal alleen voor staan. De radiostudio wordt een onderdeel van het Betonne Jeugdlokaal. Zowel bij de programmavoorbereiding als bij de uitzendingen kunnen alle jongeren deelnemen, in een latere fase krijgen ze ook de kans afzonderlijke programma’s te ontwikkelen. De jeugdwerkers begeleiden de jongeren doorheen het hele proces. Onze jongeren helpen mee aan alle aspecten van het radio maken: vormgeven van de programmatie, interviews op locatie, verzamelen van verhalen, gastsprekers zoeken, presenteren, technische ondersteuning, muziekselectie of zelfs livemuziek brengen in de studio. Op deze manier ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden, terwijl ze ook echt de kans krijgen hun stem te laten horen. Ze brengen hun leefwereld in de huiskamers en leggen sociale verbindingen terwijl ze zichzelf versterken in een positief project.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Sociaal isolement werd door onze jongeren benoemd als één van de moeilijkste gevolgen van de coronacrisis. Radio Beton is ‘corona-proof’: zelfs als we nog meerdere jaren coronamaatregelen voor de boeg hebben kunnen we via de uitzendingen sociaal blijven verbinden en eenzaamheid tegengaan. Via Radio Beton komen onze jongeren in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking. Ze ontwikkelen nieuwe sociale, technische, creatieve, persoonlijke en groepsvaardigheden door samen te werken aan een positief project. Ze laten hun stem horen en werken verbindend. Ze verbreden hun leefwereld, maar kunnen zich ook gewoon creatief uitleven. Radio Beton werkt verbindend. De jongeren, vaak zelf met een beperkt netwerk, treden actief in contact met mensen die er alleen voor staan. Door naar hun verhalen te luisteren en deze te delen op de radio halen we ze uit hun isolement. We willen vereenzaamde buurtbewoners actief ondersteunen, sociaal contact bieden en hun verhalen delen in de uitzendingen. Buurtbewoners leren de jongeren beter kennen, krijgen meer inzicht in de leefwereld van mensen in armoede of krijgen zelf de kans hun verhaal te vertellen. De sociale afstand tussen verschillende groepen in de samenleving verkleint, er ontstaat meer begrip voor elkaar en een positievere beeldvorming over mensen in armoede. Via aankondigingen vooraf en verslaggeving ter plaatse gaat er aandacht naar lokale evenementen, acties en andere relevante gebeurtenissen. Luisteraars worden gemotiveerd deel te nemen aan activiteiten om terug onder de mensen te komen.

Welke valkuilen zie je?

Er bestaan al heel wat radiozenders, lokaal, nationaal of op internet. We starten met een webradio, met als gevaar dat we (zeker in de beginfase) niet het beoogde publiek bereiken, maar enkel radio maken voor de leden van Betonne Jeugd. Oppassen dat de jongeren niet meteen afhaken als ze in eerste instantie enkel radio ‘voor zichzelf’ maken. Het is een proces dat we moeten afleggen. Radio maken, uitzendingen voorbereiden, interviews afnemen, muziek selecteren is zeer tijdsintensief. Radio Beton wordt een project binnen de vrijetijdswerking van Betonne Jeugd, het is niet de bedoeling een full-time radiostation te worden. Jongeren moeten gemotiveerd worden en blijven om dit project uit te voeren. Met de doelgroep van Betonne Jeugd kan dit een tijdrovende klus zijn. Het is een valkuil voor de projectwerker om de uitzending alleen op zich te nemen. De projectwerker zal steeds een evenwicht moeten zoeken tussen de jongeren en de buurtbewoners. Het is de bedoeling dat de sociale verbinding tussen de buurtbewoners verwezenlijkt wordt door de jongeren, maar als het moeilijk verloopt mag de projectwerker de sociale verbinding niet uit het oog verliezen. Het wordt een blijvende uitdaging om wekelijks nieuwe interessante thema’s of interviews voor te bereiden, gastsprekers te vinden en relevant lokaal nieuws aan te bieden. We starten bescheiden, als de radio te snel groeit (qua aantal luisteraars of frequentie van de uitzendingen) bestaat het risico dat we niet aan de verwachtingen kunnen voldoen omdat uitzendrechten te duur worden bij een groot bereik of de personeelsinzet en dus -kost te snel stijgt.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

De voorbereidingen voor de opstart van het worden getroffen tussen juli en december 2020: aankoop technisch materiaal, proefuitzendingen op vrijdagavond, vormgeven radio-format, inrichten radiostudio in het lokaal, update van website om uitzendingen als downloads aan te bieden. Januari 2021: -Evaluatie eerste proefperiode, eventueel bijsturen -Startmoment officiële uitzendingen: 1 x per week op vrijdagavond, daarna als podcast te downloaden. -Start maandelijkse redactieraad (opstellen weekprogramma, taakverdeling interviews en reportages, sprekers bepalen, playlist opstellen) -Afspraken en contacten met sociale partnerorganisaties uit de buurt -Wekelijkse evaluatie van de uitzendingen -Bekendmaking via alle mogelijke kanalen (social media, mondeling, publicaties, flyers, lokale media …) Februari – December 2021 -Wekelijkse uitzendingen – frequentie kan opgevoerd worden, jongeren kunnen op termijn zelf (delen van) programma’s ontwikkelen. -Maandelijkse redactieraad -Blijvend op zoek gaan naar boeiende thema’s, sprekers, interviews, evenementen. -Analyse luistercijfers: als nodig capaciteit radiolicentie verhogen. Juni 2021 -Tussentijdse evaluatie van het project -Mogelijkheid tot ontwikkelen van extra uitzendingen door jongeren op zelfstandige basis. -Start zoektocht naar middelen voor voortzetting van het project in 2022 December 2021 -Evaluatie eerste zendjaar, eindevaluatie voor Burgerbegroting

Begroting

50% VTE, januari 2021 - december 2021: € 20.000

Aparte schatting en begroting personeelskosten

50% VTE, januari - december 2021: € 20.000