home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer sociaal contact

In-de-bloemetjes-wijk

Korte omschrijving

De Kras-jongeren van ’t Kiel willen minstens 40 eenzame bewoners op een onverwachte manier letterlijk en figuurlijk in de “bloemetjes” zetten. Het doel van dit project is ontmoeting en verbinding maken tussen de Kielse jongeren en de andere bewoners in de wijk, waarmee ze tot nu toe nog geen binding hebben.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

3000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Kras Jeugdwerk vzw (0826.963.008)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Jongeren en minstens 40 meer geïsoleerde wijkbewoners met elkaar te verbinden, dat is de opzet van dit project. Daarbij willen de jongeren vooral uitkijken naar wijkbewoners die ze niet kennen, die ver van hun leefwereld staan. Het accent ligt vooral op bewoners die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. Bijvoorbeeld oudere mensen of alleenstaande ouders. Het stimuleren van deze verbindingen in de wijk is nodig, omdat niet-familiale en/of intergenerationele banden vaak niet worden gelegd. De verbinding is belangrijk omdat het eenzaamheid en isolement doorbreekt en omdat het elkaar leren kennen voor een vriendelijke en sociale omgeving op wijkniveau zorgt. Jongeren zetten de “andere” niet enkel in de bloemetjes, maar gaan ook in gesprek met hem of haar. Die ontmoeting mondt uit in wederzijds respect. Concreet: - De jongeren verrassen 14-daags 1 wijkbewoner. - In totaal krijgen minstens 40 buurtbewoners een bezoekje en een attentie van de jongeren. - Wekelijks zitten de Kras-jongeren met hun begeleider samen om ideeën te bedenken en uit te werken. - De wijkbewoners worden gezocht via samenwerkingspartners zoals Nova, Huizen van het Kind, Samenlevingsopbouw, moskee, senioreninstanties enz.. - De verrassing komt onverwacht en kan uit verschillende dingen bestaan: bijvoorbeeld een bloempje, chocolaatjes, confetti, rode loper, troon, medaille… - Jongeren gaan in dialoog, luisteren naar verhalen, vragen wat ze van de verrassing vonden… - De jongeren maken ook foto’s (indien de wijkbewoner daarmee akkoord gaat). - Op het einde van het project maken de jongeren een fotovoorstelling en nodigen we alle “in-de-bloemetjes-gezette-wijkbewoners” uit voor een receptie.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De positieve en wederzijdse verbinding en ontmoeting tussen jongeren en andere “ongekende” wijkbewoners zorgt voor een vriendelijk en aangenaam wijkklimaat. De jongeren zetten de eerste stap in de ontmoeting en dat getuigt van appreciatie en respect, begrip en waardering voor die “andere”, die zich het ver van hun eigen leefwereld bevindt. De jongeren kwamen zelf met dit idee op de proppen: ze willen hun maatschappelijk engagement voor een zwakke doelgroep (bijvoorbeeld ouderen die vaak eenzaam zijn, een alleenstaande moeder) tonen, hoewel ze ook zelf in een maatschappelijk kwetsbare positie leven. Jongeren nemen dus hun burgerschap op. Ze willen ook werken aan het vriendelijke, aangename klimaat in hun wijk. Voor de jongeren betekent dit ook een leerzame ervaring, niet enkel op het vlak van de ontmoeting met anderen, maar ook voor wat betreft de inhoud van de ontmoeting.

Welke valkuilen zie je?

Weinig, behalve dat de persoon die verrast wordt, kan schrikken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- brainstormen met de jongeren - plan van aanpak uitwerken - aankopen doen- uitvoeren

Begroting

- Fototoestel + printer (polaroid): 200 euro - Kleine verrassingsgift zoals bloemen, chocola…: 2000 euro - Promotie en communicatie: 300 euro - Receptie/fototentoonstelling: 500 euro

Schatting en begroting investeringskosten

- Fototoestel + printer (polaroid): 200 eur

Schatting en begroting werkingskosten

- Kleine verrassingsgift zoals bloemen, chocola…: 2000 euro - Promotie en communicatie: 300 euro - Receptie/fototentoonstelling: 500 euro