meer sociaal contact - 104.469 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Wol & Koffie

Korte omschrijving

Vrijwilligers komen samen handwerken om hulpmiddelen te maken voor personen met dementie. S-Plus deelt deze gratis uit aan woonzorgcentra of mantelzorgers in district Antwerpen. Voor de vrijwilligers is het een kostbaar moment met gelijkgezinden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

2700

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

S-Plus vzw (0409572206)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Wol & Koffie is een project dat momenteel 1x per maand doorgaat en dat gestart is in januari 2020. Het succes van deze korte proefperiode van 3 maanden willen we graag bestendigen en uitbreiden in 2021. Meerdere momenten, meer vrijwilligers. Hierdoor kunnen we meer personen met dementie bereiken. Dit betekent het aankopen van meer naaimachines en materiaal. Momenteel hebben we 1 naaimachine. Wij zien met dit project ondersteuning voor personen in sociale isolatie op 2 gebieden: De personen met dementie. We maken hulpmiddelen die nodig zijn om zo in contact te treden met personen met dementie in het laatste stadium. Het lijkt onmogelijk om contact te maken, maar door zintuigen te stimuleren zien we toch een vorm van contact mogelijk. Ze worden ook rustiger en doen zichzelf minder pijn op deze manier. Ook voor de familieleden kan het troostend zijn om op deze manier toch een vorm van contact te vinden. De personen die de hulpmiddelen maken voelen zich enerzijds nuttig, maar hebben vooral heel veel baat bij het sociaal contact. Het is een doelstelling van S-Plus om eenzame plussers te bereiken en we merken dat Wol en Koffie hiervoor een heel goed middel is. We zien dat deelnemers ernaar uit kijken en dat ze ook buiten de Wol en Koffie-momenten contact zoeken. Het is onze bedoeling om nog meer actief te gaan zoeken naar personen die sociaal geïsoleerd zijn om deel te nemen aan onze Wol en Koffie. Dit door samen te werken met de dienst maatschappelijk werk van De VoorZorg, de frontoffice van De VoorZorg, seniorenconsulenten van stad Antwerpen, enz... Het succes is te zien op 2 fronten: - Vrijwilligers We zien een grote interesse van vrijwilligers om hieraan deel te nemen. Voor velen is dit een zinvol contact dat heel welkom is. Het is een gezellige namiddag waar er veel gekletst kan worden bij een kop koffie. Tegelijk heeft men het gevoel om nuttig bezig te zijn. Sommigen zijn al ervaren handwerkers, maar iedereen leert bij van elkaar. We zien personen die langdurig ziek zijn, werkloos zijn, gepensioneerd of deeltijds werken. Dikwijls zijn het ook personen die persoonlijk te maken kregen met dementie en hun ervaring willen doorgeven. Aangezien Wol&Koffie doorgaat in district Antwerpen, zoeken we ook vrijwilligers uit dit district. - Woonzorgcentra Er is een grote vraag bij woonzorgcentra naar voelschorten en Vinnie de Vis Knuffels. Hieronder volgt wat meer uitleg hierover. We leveren deze gratis aan woonzorgcentra die erom vragen. We voeren actief campagne om het belang van deze hulpmiddelen bekend te maken bij woonzorgcentra en mantelzorgers. We leveren deze producten met een duidelijke handleiding. Momenteel kunnen we de vraag naar voelschorten niet volgen. Tijdens de zeer korte proefperiode kregen we een aanvraag van 5 woonzorgcentra. Dit willen we meer dan verdubbelen in 2020 en 2021, waarbij we focussen op district Antwerpen. Zowel voelschorten als Vinnie de Vis Knuffels helpen om onrust en eenzaamheid tegen te gaan bij personen met ernstige dementie. Ze zorgen voor contact en houvast. Op een moment wanneer contact onmogelijk lijkt, zijn deze hulpmiddelen meer dan welkom. Wat zijn voelschorten? Een voelschort is niet meer dan een gewone schort, met daarop enkele materialen genaaid die de zintuigen prikkelen, zoals kleurrijke linten, belletjes, verschillende vormen knopen en zo meer. De voelschorten worden gebruikt bij personen met dementie in het laatste stadium. Het gebruik van een voelschort kan verschillende doelen hebben. Het aaien, friemelen en prutsen aan een voelschort kan rustgevend werken. Maar tegelijkertijd prikkelt het ook de zintuigen. Soms ontstaat er oogcontact, of komt er een gesprek op gang. Anderen willen er ook eens aankomen, of zien of horen iets waar ze op reageren. Op die manier wordt ook het sociaal isolement doorbroken, wat het welbevinden bevordert. Wat zijn Vinnie de Vis Knuffels? Een Vinnie de Vis Knuffel is een persoonlijke en veilige knuffel voor mensen met dementie. Hij bestrijdt de onrust en de eenzaamheid die deze patiënten vaak ervaren, biedt houvast en helpt om gevoelens te kanaliseren. S-Plus vzw ontwikkelde deze knuffel samen met huisvandeMens.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We zien een meerwaarde op verschillende vlakken: - Vrijwilligers: We zien een groot enthousiasme bij vrijwilligers. Vele van hen zijn langdurig ziek, op pensioen, werkzoekend, vereenzaamd,… Door dit vrijwilligerswerk vinden ze gelijkgestemden, een welkom contact. Verschillende culturen en generaties vinden elkaar en leren van elkaar. Samen zijn ze gemotiveerd om de personen met dementie te helpen met hun vaardigheden. - Ondersteuning woonzorgcentra: Hoewel er steeds meer aandacht is voor dementie, wordt deze doelgroep die in ernstig sociaal geïsoleerd is, toch vaak vergeten. We willen woonzorgcentra extra tools aanreiken voor een kwalitatieve behandeling van personen met dementie. Dikwijls is er geen tijd of ruimte om zelf voelschorten te maken, maar is de nood wel groot. Momenteel kunnen we de vraag niet volgen. We bieden ook een extra ondersteuning door een studiedag te organiseren rond basale stimulatie bij personen met dementie. Voelschorten en Vinnen de Vis Knuffels zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. - Ondersteuning mantelzorgers: Ook mantelzorgers kunnen Vinnie de Vis Knuffels of Voelschorten aanvragen voor de persoon met dementie die nog thuis woont.

Welke valkuilen zie je?

- Het project is afhankelijk van vrijwilligers. Momenteel is er een grote interesse. - Hoe gaan de vrijwilligers reageren op de huidige corona-crisis? - Verloop van vrijwilligers - De voelschorten en Vinnie de Vis Knuffels kunnen verkeerd gebruikt worden. Een duidelijke handleiding en opvolging is nodig.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Zoeken naar vrijwilligers. Dit blijft een constante doorheen heel het project. Ervaring leert dat er wel wat verloop zal zijn. - Promo in de buurt. - Praktisch-organisatorisch: ruimte zoeken, materiaal aanschaffen, zorgen voor naaimachines, … - Workshop organiseren hoe een voelschort maken, hoe een Vinnie de Vis Knuffel maken. - Mailing naar woonzorgcentra, bezoeken van woonzorgcentra om het project bekend te maken, organiseren studiedag, promoten tijdens onze mantelzorgcafés, … - Zorgen voor een hechte groep die zelfstandig verder kan. - Constante evaluatie. - Zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Begroting

- 5 naaimachines: 1.000 euro - Materiaal: 1.000 euro: Stof, attributen voor de voelschorten, linten, knopen, naaigaren, haakkatoen … Labels S-Plus en Burgerbegroting om aan de voelschorten te bevestigen. Naalden, haakpennen, … - Drukwerk: flyers en posters. 100 euro - Vrijwilligers: 200 euro Bedanking vrijwilligers Koffie/thee en koekjes Vervoersonkosten vrijwilligers: 200 euro Opleiding ‘Voelschorten’ voor een 15-tal vrijwilligers (workshop Nadia van Orion): 200 euro

Schatting en begroting investeringskosten

1.000 euro: 5 naaimachines

Schatting en begroting werkingskosten

1.000 euro: materiaal - Stof, attributen voor de voelschorten, linten, knopen, naaigaren, haakkatoen … - Labels S-Plus en Burgerbegroting om aan de voelschorten te bevestigen. - Naalden, haakpennen, … 100 euro: drukwerk zoals flyers en posters 200 euro: vrijwilligers - Bedanking vrijwilligers - Koffie/thee en koekjes 200 euro: vervoersonkosten vrijwilligers

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Opleiding ‘Voelschorten’ voor een 15-tal vrijwilligers (workshop Nadia van Orion): 200 euro