ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Ondersteuning voor het uitbrengen van buurt- en wijkkrantjes

Korte omschrijving

Buurt- en wijkkrantjes brengen je al het nieuws over jouw buurt dat je nergens anders vindt: lokale nieuwtjes, buurtactiviteiten, straatactiviteiten, gestolen en gevonden fietsen,... Een 1/5de trajectbegeleider ondersteunt alle buurt- en bewonersgroepen die een eigen krantje willen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

16000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Commons Lab Antwerpen vzw (0685.997.262)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

We gaan diverse straat-, plein-, buurt- en bewonersgroepen ondersteunen bij de opstart of doorstart van straat- of plein-, buurt- en wijkkranten. We doen een open oproep via diverse kanalen. We geven workshops, allerhande advies en ondersteuning,... We zorgen dat de straat-, buurt- en wijkkranten van de deelnemers duurzaam worden. Een freelance trajectbegeleider van 1/5de VTE zorgt voor de nodige ondersteuning van de deelnemende buurt en bewonersgroepen. De ambitie is om 10 kleine en grotere straat-, buurt- of wijkkranten (opnieuw) het licht te laten zien.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Buurt- en wijkkranten geven meer info over buurten en wijken, dragen bij aan sociale cohesie,... Na een trajectbegeleiding van één jaar kunnen de buurt- en bewonersgroepen autonoom hun straat-, plein-, buurt- en wijkkranten blijven uitbrengen.

Welke valkuilen zie je?

Organisatorisch veel werk, duur, moeilijk te verduurzamen, divers?

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Projectopstart: overleg met partners incl. voorbereiding - Opmaak plan van aanpak - Realisatie - Evaluatie en doorwerking

Begroting

15.000 personeelskost 1.000 promotie, communicatie, lay-out,...

Schatting en begroting werkingskosten

1.000 promotie, communicatie, lay-out,...

Aparte schatting en begroting personeelskosten

15.000 voor een freelance trajectbegeleider van 1/5de VTE