Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning bewonersgroepen

Uni(e)k(e) Buurt - Plat Unik

Korte omschrijving

Buurthuis Unik verbindt de buurt: dit project ondersteunt straatcomités en bewonersgroepen en zorgt via een culinair straatproject (Plat Unik) én een fotoproject voor een bruisend wijkgevoel in postcode 2018. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (10% VTE) aangeworven.

Wat is de totale kostprijs van je project?

11000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Al sinds de opstart van Unik, ondersteunen we straat- en bewonersgroepen. We laten hen gebruik maken van onze infrastructuur, we zorgen voor vrijwilligers en een animatie-aanbod op verschillende wijkfeesten.... Met dit project gaan we een stapje verder. We willen via een foto-straat-project en een culinaire wijkwandeling door de wijk een uitwisseling organiseren tussen de verschillende straat- en bewonersgroepen. Dit zorgt voor een bruisend wijkgevoel. We stellen onze expertise en infrastructuur ter beschikking aan beginnende groepen. We hebben nu met de actiefste straatgroepen al een goed contact omwille van eerdere projecten die zich op straatniveau afspeelden (Burenbar - Corona-beats- Unik vertelt - Unik musiceert). Dit zijn een 13-tal groepen uit de Pycke-, Van Trier-, Ballaar-, Dendermonde-, Bestormig-, Diamant-, Schul-, Van schoonbeke-, Robert Molsstraat, Zuidervelodroom, Sint Laureisstraat, Haantjeslei en Van Peltstraat maar we bereiken ook verschillende individuen uit de Victor Driessen-, De Beucker-, Oude Kerk-, Juliaan Dillen-, Bolwerk-, Boudewijnsstraat.... die aangeven dat er vroeger wel iets gebeurde maar nu niet meer: door verloop in de straat, ouder wordende bewoners die de initiatiefnemer waren, enz.. Met deze Plat Unik willen we hen ook betrekken en er iets sterkere straatgroepen aan koppelen. We zullen niet één grootse culinaire wandeling doen maar verschillende verspreid over het jaar. Per wandeling kunnen we vier gangen geven: hapje, soep, hoofdgerecht, dessert. 3 wandelingen is realistisch, dus willen we 12 straten bereiken met dit project.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De straat- en bewonersgroepen van 2018 worden versterkt.

Welke valkuilen zie je?

De stad organiseert eveneens initiatieven ter ondersteuning van straat- en bewonersgroepen maar toch hoorden we tijdens de opstart van Unik de vraag naar meer uitwisseling tussen de verschillende groepen, en de nood aan wijkinitiatieven. We zullen moeten zorgen voor een aanvullend aanbod dat aan deze wensen tegemoet komt. Een goede afstemming met de verschillende partners die instaan voor ondersteuning is daarom van belang. De straat- en bewonersgroepen bestaan reeds lang en hebben hun eigen dynamiek en werking. Die willen we zeker respecteren en tegelijk willen we zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking en verbinding. We moeten ervoor zorgen dat ons project hen geen extra werk of inspanning oplevert, maar aanvoelt als een aangename afwisseling van hun gewoonlijke werking.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Bestaande straatcomités en bewonersgroepen contacteren met ons aanbod rond infrastructurele en logistieke ondersteuning. We staan ook open voor nieuwe vragen en stemmen af met de stad. 2. Ruimere bekendmaking over onze ondersteuning naar beginnende straatcomités. 3. Info-avond voor pas opstartende straatcomités in samenwerking met district Antwerpen. 4. Een culinaire wandeling organiseren met de deelnemende straatgroepen, elke straatgroep zorgt voor een 'gang' van een menu. Tijdens een ontspannende en lekkere activiteit leer je verschillende straten en hun inwoners kennen, en ook hun werking. Er is meer uitwisseling tussen de verschillende groepen onderling. 5. Een fotoproject: geef een gezicht aan de straat, elkaar leren kennen in de wijk door middel van foto’s aan de raam. 6. Samen met de deelnemende straatgroepen aan de verschillende projecten bekijken welke ondersteuning en samenwerking er in de toekomst nodig is.

Begroting

Personeelskost, werkingsmiddelen

Schatting en begroting investeringskosten

Aankoop whiteboard en beamer (als we onze infrastructuur ter beschikking willen stellen van bewonersgroepen en straatcomité's moeten we hierin investeren): 500 euro

Schatting en begroting werkingskosten

Kosten fotoproject / culinair project: 3.500 euro Kosten telecommunicatie: 2.000 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

1/10 VTE: 5.000 euro