ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Buurtkring Hertoghe

Korte omschrijving

Buurtkring Hertoghe ijvert voor een levendige buurt waarin mensen samen leven in een hartelijke, veilige, gezonde omgeving. Alles begint met elkaar leren kennen. Buurtkring Hertoghe wil mensen via diverse activiteiten de kans geven elkaar te ontmoeten.

Wat is de totale kostprijs van je project?

7500

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Buurtkring Hertoghe fv

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

We organiseren met een aantal mensen ontmoetingen in de buurt. Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan deze activiteiten is het belangrijk dat de kostprijs van deze activiteiten laag blijft. Momenteel organiseren we maandelijks 2 ontmoetingsmomenten: een namiddag met koffie en gebak en een burenborrel 's avonds. Daarnaast willen we graag culturele activiteiten organiseren, zoals 2 of drie lezingen en werken aan een veilige en gezonde buurt. We geven een maandelijkse buurtkrant uit die digitaal verspreid wordt maar ook afgedrukt wordt en aan de buren die niet online zijn bezorgd wordt. Alles draait om verbinding. Wij streven naar een buurt waar mensen bewust en respectvol met elkaar en met hun omgeving omgaan, elkaar graag ontmoeten en er zijn voor elkaar. Om nog meer mensen te bereiken willen we graag regelmatig flyers uitdelen om onze activiteiten kenbaar te maken. Op deze manier verhogen we de sociale cohesie.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Sociale cohesie in de buurt. Dit zorg ervoor dat mensen die het moeilijk hebben makkelijker bij hun buren terecht kunnen, zich gedragen voelen door de buurt.

Welke valkuilen zie je?

Voldoende buren-vrijwilligers vinden die deze activiteiten willen organiseren. We hebben alvast een 10-tal buren bereid gevonden mee te werken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Contacten leggen in de buurt om locaties te vinden die we mogen gebruiken om de activiteiten mogelijk te maken. Een eerste positieve respons van Mercure hotel hebben we al gekregen. 2. Flyers verdelen in de buurt, op zoek gaan naar meer vrijwilligers en geïnteresseerde buurtbewoners. 3. Vrijwilligers zoeken die de activiteiten (koffie met gebak en burenborrel) mee willen ondersteunen, enkele trekkers zijn reeds gevonden 4. Organiseren van culturele activiteiten (vrijwilligers hiervoor zijn er reeds) 5. Vrijwilligers zoeken die willen helpen met het schrijven van de buurtkrant 6. Onderzoeken welke thema's in de buurt leven en waar we prioriteit leggen om mee aan de slag te gaan.

Begroting

Maandelijkse koffie Hertoghe: 1.200 euro Maandelijkse burenborrel: 1.008 euro Maandelijkse drukkosten buurtkrant: 780 euro Jaarlijkse kosten flyers en kaarten: 1.500 euro vergoeding sprekers, huur van zaal voor 2 à 3 lezingen: 3.012 euro

Schatting en begroting werkingskosten

Maandelijkse koffie Hertoghe: 1.200 euro Maandelijkse burenborrel: 1.008 euro Maandelijkse drukkosten buurtkrant: 780 euro Jaarlijkse kosten flyers en kaarten: 1.500 euro vergoeding sprekers, huur van zaal voor 2 à 3 lezingen: 3.012 euro