ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Houtateliers Luchtbal

Korte omschrijving

Wijkbewoners uit verschillende bewonersgroepen van Luchtbal gaan samen aan de slag in houtateliers. Hier werken ze onder professionele begeleiding samen aan houtcreaties, bestemd voor de openbare ruimte in de wijk: lokaal en zelfgemaakt!

Wat is de totale kostprijs van je project?

7500

Wie voert het uit

bewoner

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2030

Wat ga je doen?

Eind 2019 namen verschillende bewoners uit Luchtbal deel aan houtateliers, binnen een sociaal-cultureel project van laatstejaarsstudenten Sociaal-Cultureel Werk Karel de Grote Hogeschool. Concreet zetten de studenten een houtatelier op waarbij wijkbewoners op wekelijkse basis, gedurende drie maanden, met hout leerden werken en creaties maakten voor de openbare ruimte in de wijk. De wijkbewoners werden hierin begeleid door Hou't Hart op de locatie van de houtateliers van PO BOF - Stad Antwerpen (Havana site). Gedurende drie maanden namen een tiental wijkbewoners uit verschillende bewonersgroepen van de Luchtbal deel, met als resultaat een 20-tal kleine en grote houtcreaties, veel sterke samenwerkingen, versterking van de sociale cohesie, en een sterke creatieve ontwikkeling. Het project werd afgerond eind 2019, maar de deelnemers en wijkbewoners willen het houtatelier in Luchtbal een nieuwe doorstart geven vanaf 2021. Concreet zal het project gedragen worden door de reeds bestaande groep van deelnemers onder begeleiding van Hou't Hart (apparatuur, materiaal, begeleiding). Als actiepunten stellen de leden van de houtatelier groep de volgende zaken voorop: - de werving van extra deelnemers uit alle geledingen van de wijk - ideeën voor houtcreaties, bestemd voor de openbare ruimte, vanuit de wijkbewoners en bewonersgroepen - versterking sociale cohesie, samenwerking, etc tussen verschillende bewonersgroepen - talentontwikkeling van de leden opdat ze op middellange termijn op meer zelfstandige wijze - parallel aan de begeleiding van Hou't Hart - ook zelf nieuwe leden kunnen opleiden in de atelierwerking - afstemming met de wijkbewoners over gewenste houtcreaties in de openbare ruimte - samenwerking: elke houtcreatie wordt in samenwerking tussen de leden gemaakt - verschillende toonmomenten om de houtcreaties aan de wijk te tonen voordat ze geïnstalleerd worden - aanleren van houttechnieken: zagen, schuren, hoeken maken, maar ook afwerktechnieken zoals kleuren, vernissen enz Dit project is een duurzame samenwerking tussen verschillende partners: In de praktijk zullen de ateliermomenten doorgaan in het houtatelier van wijkschool De Ark en/of het wijkterrein Basquito, beheerd door Woonhaven. Houtstockage en extra externe communicatie worden voorzien door BLOC 2030 (= ontmoetingscentrum Luchtbal). Praktische beigeleiding, inhoudelijk advies, aanschaffen van recuperatiehout en materiaal, wordt opgenomen door Hou't Hart. Het project is duurzaam en ecologisch aangezien er uitsluitend met recuperatie hout wordt gewerkt. Frequentie van de houtateliers: 1x per week (niet tijdens schoolvakanties en examenperiodes), in totaal 30 sessies per jaar, verdeeld in 3 blokken van telkens 10 sessies. Elke sessie duurt 3 uur. Aanvankelijk limiet van 20 deelnemers per sessie, met graduele stijging opdat meer ervaren deelnemers de rol van begeleider van nieuwe deelnemers op zich kunnen nemen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

- bevordering van ontmoeting tussen verschillende bewonersgroepen - samenwerking tussen deelnemers onderling, en tussen deelnemers & wijkbewoners in uitdenken en uitwerken van houtcreaties die de openbare ruimte in de wijk ten goede komen - talentontwikkeling deelnemers op verschillende niveaus: kennismaking houtbewerking - verdieping - zelfstandig houtcreaties uitdenken en uitwerken - logistieke verbeteringen aan de openbare ruimte in de wijk - bevordering van eigenaarschap bij de wijk over bepalen van functionele en esthetische creaties in de openbare ruimte - samenwerking tussen bewoners en bewonersgroepen om creaties voor de verschillende bewonersgroepen te maken en zo het buurtnetwerk verder uit te breiden en te versterken. Zo zullen er bijvoorbeeld zitbanken gemaakt worden voor bewonersgroep Langblokken, bloembakken voor bewonersgroep Luchtbal Noord, groentebakken voor de SamenTuinen in de wijk, een toog voor lokale voetbalclub City Pirates, bewegwijzering voor lokale partnerorganisaties,... - taalondersteuning: door samen te werken verbeteren anderstalige nieuwkomers (tevens deelnemers van de ateliers) hun taalkennis, de atelierwerking vormt dus ook een taaloefenkans.

Welke valkuilen zie je?

De atelierwerking moet voor iedereen toegankelijk blijven, we moeten er waakzaam over zijn dat het een inclusieve werking blijft waar iedereen - ook al heb je geen voorkennis - zich welkom voelt. De atelierwerking moet ook blijven inzetten op creaties voor de openbare ruimte, wat op voorhand met een sterke onderlinge communicatie tussen de verschillende bewonersgroepen goed moet afgesproken worden. Er moet dus blijvend ingezet worden op overleg en evaluatie.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

(1) werving nieuwe deelnemers (2) praktische afspraken partners (houtatelier De Ark, Hou't Hart, Woonhaven) (3) bevraging in de wijk over ideeën houtcreaties openbare ruimte (4) aankoop benodigd materiaal in functie van aantal deelnemers en houtcreaties (5) begeleiding deelnemers in workshops houtateliers (6) toonmomenten creaties (7) plaatsing creaties. Stappen (3) tot en met (7) herhalen we per workshopreeks van telkens 10 workshops per reeks.

Begroting

30 sessies - begeleiding workshops: 30 x 200 euro = 6.000 euro - aankoop materiaal houtbewerking: 1.000 euro (hoofdzakelijk recuperatiehout) - aankoop veiligheidsmateriaal 20 deelnemers: 500 euro

Schatting en begroting investeringskosten

niet van toepassing

Schatting en begroting werkingskosten

- aankoop materiaal houtbewerking: 1.000 euro (hoofdzakelijk recuperatiehout) - aankoop veiligheidsmateriaal 20 deelnemers: 500 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

begeleiding workshops (Hou't Hart) : 30 x 200 euro = 6.000 euro