ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Op avontuur in ’t stad!

Korte omschrijving

Ouders met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar uit het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever gaan in groep op verkenning in de stad. Ze praten met elkaar, zoeken naar de leukste plekjes voor gezinnen met jonge kinderen en leren hun nieuwe buurt kennen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

3560

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw (859621423)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat ga je doen?

In het opvangcentrum wonen mensen met hun kinderen samen van over de hele wereld. Elk met hun eigen achtergrond, cultuur en eigen verhaal. Ook ouders die met hun jonge kinderen in een opvangcentrum verblijven, hebben nood aan ontspannende momenten als gezin. Wanneer je echter in een opvangcentrum verblijft, is het vaak niet je eerste prioriteit om vrije momenten op een zinvolle manier in te plannen. Ook het op zoek gaan naar en het uitwerken van ontspanning kost energie, zeker wanneer je verblijft in een omgeving waarin je zelf niet opgegroeid bent en waarvan je de omgeving en de taal nog niet goed kent. Daarom willen Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever en Vormingplus opnieuw de handen in elkaar slaan om ouderbijeenkomsten in te plannen. Op regelmatige basis komen we gedurende het schooljaar samen met de ouders met kindjes tussen 0 en 6 jaar. We creëren een rustige plek waar ouders samen komen en nadenken over activiteiten die zij als ontspannend kunnen ervaren voor hun gezin. Het kinderteam van het opvangcentrum organiseert zelf al activiteiten voor de oudere kinderen maar een aanbod voor de jongste kindjes en hun ouders schiet er vaker bij in. Dankzij middelen van de Burgerbegroting willen we opnieuw ouders van over de hele wereld versterken in het plannen van leuke en ontspannende momenten als gezin. Ouders geven zelf aan waaraan ze behoefte hebben. Op deze manier moedigen we ouders aan om het aanbod voor gezinnen in Antwerpen te verkennen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Na een korte periode dit project te mogen uittesten, werd het aanbod door iedereen positief onthaald. Na 3 maanden gooide Corona roet in het eten en werden de activiteiten stilgelegd. De meerwaarde was duidelijk, we willen graag een nieuwe kans om dit initiatief uit te voeren. Door samen met gezinnen op stap te gaan in Antwerpen leren ze buurtpartners kennen. Partners zoals Huis van het Kind, Buurtsport, de bib en het CC hebben een structureel aanbod voor alle Antwerpse gezinnen. Zo leren ze al doende het concept ‘zinvolle vrije tijd’ beter kennen. We zijn ervan overtuigd dat ieder gezin recht heeft op ontspanning. Ook geloven we dat een positief contact tussen ouders en hun kind de ontwikkeling van deze jonge kinderen ten goede komt. En de gezellige contacten tussen ouders onderling zijn ook voor hen waardevol. Ouders met jonge kinderen <2,5 jr die een verzoek tot internationale bescherming indienen, hebben het vaak moeilijk om snel te integreren en kennis te maken met hun nieuwe omgeving. Nederlandse les volgen of deelnemen aan activiteiten is moeilijk wanneer een kind nog niet naar de (kleuter)school kan. Zo blijft hun sociaal netwerk beperkt. Door deze ouderbijeenkomsten is een hechter contact mogelijk tussen ouders onderling en hun kinderen. Door positieve gezinsmomenten samen te beleven, willen we een veilige omgeving creëren. Hierdoor kunnen ouders ook tijdens moeilijke momenten sneller met mekaar in overleg gaan over de uitdagingen die zij ervaren rond opvoeding.

Welke valkuilen zie je?

Ouders die verblijven in een opvangcentrum zijn erg onzeker over hun toekomst, misschien hebben ze weinig energie om mee actief na te denken over leuke activiteiten. Ouders van jonge kindjes hebben misschien wel eerder nood aan momenten voor zichzelf en zijn moeilijker te motiveren om iets samen met hun kindje te doen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Januari – februari: 2 ouderbijeenkomsten * Krokusvakantie: 1 gezinsactiviteit * Maart: 1 ouderbijeenkomst * Paasvakantie: 2 gezinsactiviteiten * Mei – juni: 2 ouderbijeenkomsten * Zomervakantie: 4 gezinsactiviteiten * September – oktober: 2 ouderbijeenkomsten * Herfstvakantie: 1 gezinsactiviteit * December: 1 ouderbijeenkomst * Kerstvakantie: 1 gezinsactiviteit *** Totaal: 17 bijeenkomsten. Tussen al deze activiteiten en ouderbijeenkomsten door is er een nauw contact tussen de verschillende projectpartners zodat verwachtingen en doelstellingen goed bewaakt worden.

Schatting en begroting werkingskosten

Totaal Werkingskosten = € 2.200: - Communicatie: € 200 (kopiekosten voor flyers en affiches) - Slotfeestje: € 500(lunch in buurtrestaurant met 50 individuele deelnemers) - Tickets voor activiteiten: € 1500

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Totaal Begeleidingskost: 17 dagdelen x € 80 = € 1.360: - Begeleiding oudergroep 8 x € 80 - Begeleiding gezinsactiviteiten 9 x € 80