ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Buurtinformatiekast voor Willibrorduswijk

Korte omschrijving

In de Willibrorduswijk organiseren bewonersgroepen en plaatselijke verenigingen heel wat activiteiten. Promotie gaat via flyers, email en website. Hiermee bereiken ze niet alle bewoners. Een buurtinformatiekast is een extra communicatiekanaal met groot bereik.

Wat is de totale kostprijs van je project?

6000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

In de Willibrorduswijk organiseren bewonersgroepen en plaatselijke verenigingen heel wat activiteiten. Deze worden bekend gemaakt via flyers, elektronische post en website. Met de bestaande communicatiekanalen bereiken we niet alle bewoners. Een buurtinformatiekast op een centrale plek in de wijk is een extra communicatiekanaal met een groot bereik. De kast kan geplaatst worden op het Willibrordusplein. Buurtcentrum Cortina overlegt met het district Antwerpen over de vorm en de locatie van de kast. Buurtcentrum Cortina kan de kast beheren. Buurtcentrum Cortina beschikt over de sleutel van de kast. Plaatselijke verenigingen kunnen hun promotiemateriaal bezorgen in het buurtcentrum waarna het in de kast kan opgehangen worden. Buurtcentrum Cortina verwijdert na de activiteit het promotiemateriaal uit de kast.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Buurtbewoners, inwoners van het district Antwerpen worden geïnformeerd over de activiteiten die er in hun buurt georganiseerd worden. Buurtbewoners kunnen deelnemen aan deze activiteiten en (nieuwe) buren ontmoeten.

Welke valkuilen zie je?

Kast moet voldoende robust zijn om vandalismeproof te zijn.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Overleg met district Antwerpen rond inplantingsplaats en vormgeving van de Buurtinformatiekast - District Antwerpen koopt kast aan en laat deze plaatsen door de stedelijke diensten. - Plechtige Inhuldiging van de Buurtinformatiekast

Schatting en begroting investeringskosten

6000