ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle veertien uitgevoerd!

Vrouwen van LO

Korte omschrijving

Bewonersgroep Onze Stad Ons Huis wil een groep voor vrouwen vormen die in een ontspannen en aangename sfeer willen leren naaien, breien, koken...

Wat is de totale kostprijs van je project?

3500

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Onze Stad Ons Huis fv

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat ga je doen?

In het wassalon/ontmoetingsruimte van bewonersgroep Onze Stad Ons Huis hebben een aantal groepen en clubjes op verschillende dagen activiteiten zoals naaien en breien. Het idee is om die groepjes samen te voegen en extra activiteiten te organiseren zoals koken of workshops. Zo leren meer vrouwen uit de buurt elkaar kennen. Omdat meerdere groepen dan gelijktijdig samenkomen komt de ruimte vrij om op andere dagen nog andere activiteiten voor andere doelgroepen te organiseren.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vrouwen ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer, maken kennis met andere buurtbewoners, doen kennis op en ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Ook wordt plaats bespaard in het wassalon/ontmoetingsruimte voor weer andere workshops en doelgroepen.

Welke valkuilen zie je?

Dat de groepen niet akkoord gaan om zich samen te voegen of dat er niet genoeg mensen gevonden worden die hiertoe bereid zijn.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Eerst praten met de verschillende groepjes en afspraken maken. Dan de dagen plannen wanneer de nieuwe groep zal samenkomen. Dan zullen we het project promoten en hopen dat er veel volk komt opdagen!

Schatting en begroting investeringskosten

1.500 euro: plooitafels, naaimachines,strijkplank, strijkmachine,

Schatting en begroting werkingskosten

2.000 euro: materiaal zoals stoffen, elektriciteit, naai materiaal, huur... 960 euro: vrijwilligersvergoeding voor 2 personen, 2 dagen per week, 80 euro per maand