Terug naar overzicht

zet je buurt in beweging - 55.376 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die erop gericht zijn om jong en oud in een buurt of wijk te doen bewegen.

Deze projecten werden ingediend