Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Zet je buurt in beweging

Zet HET KIEL in beweging!

Korte omschrijving

Het project wil zoveel mogelijk buurtbewoners in beweging brengen door samen te werken met sportorganisaties, sociale partners, scholen en jeugdwerkingen. Er worden laagdrempelige, doelgroepgerichte initiatieven uitgewerkt. BVAC werft hiervoor een voltijdse medewerker aan.

Wat is de totale kostprijs van je project?

30000€

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw (BE0472.058.418)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Samenhorigheid en integratie binnen de wijk bevorderen en een gezonde levensstijl stimuleren.  Vertegenwoordigen van de club bij maatschappelijke projecten zoals: sportinitiaties voor basis- en secundair onderwijs, ‘Run for fun’ voor leerlingen van de lagere school.  Ondersteunen van projecten en initiatieven (organisatorisch, administratief en publicitair): Kids Athletics, sportkampen, initiaties in scholen en op pleintjes, laagdrempelige activiteiten voor G-atleten, Vlaamse veldloopdag, turninitiaties voor allochtone vrouwen, uitwerken van laagdrempelige initiaties en evenementen voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Dit in samenwerking met andere sportclubs en partners.  Promoten van de 'week van de sportclub'.  Intensieve samenwerking met scholen (kleuter-, lagere-, middelbare scholen en bijzonder onderwijs), sportclubs en andere partners o.a. Buurtsport, Sportantenne, NOVA, Inburgering, Formaat, Kras, Huis van het Kind, bib, …  Promotiecampagnes opzetten om het aantal deelnemers aan de initiatieven te verhogen.  Warm maken tot sporten, extra ondersteunen en intensief begeleiden van kansengroepen.  Probleemjongeren trachten motiveren tot sporten.  55+ aanzetten tot sporten.  De buurtbewoners dichter bij elkaar brengen door middel van gezonde activiteiten op maat.  Volgen van de intervisies en conferenties met de partners.  Gezondheid en Coronavirus/Covid 19: bewegen, sporten en gezonde voeding dragen bij tot een beter immuunsysteem en verbetering van de geestelijke gezondheid. Preventie en bewegen leveren een positieve bijdrage tot herstel. De sportpromotor/sportinitiator werkt samen met de verschillende partners om sensibilisering en beweeginitiatieven op laagdrempelig niveau uit te werken die mensen aan het bewegen te zetten.  Bevorderen van waarden als fair-play en respect voor elkaar. BVAC zet al jaren ‘de buurt in beweging’ en wil dit project nog verder uitbreiden. De club heeft een sportpromotor/sportinitiator nodig om dit project te leiden, te coördineren, te ondersteunen, …

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De sportpromotor/sportinitiator zal:  de projecten op dagdagelijkse basis beheren.  zijn/haar competenties gebruiken om potentiële risico's in te schatten en een strategie uit te bouwen.  het bestaande netwerk met de verschillende partners verder uitbouwen.  actief op zoek gaan naar andere partijen die een meerwaarde kunnen bieden voor de verschillende initiatieven.  campagnes opzetten om de verschillende initiatieven te promoten binnen de doelgroepen BVAC voert een maatschappelijk inclusief beleid dat toelaat mensen uit kwetsbare groepen en diverse achtergrond samen te laten sporten. Dit wordt in praktijk gebracht door vrijwilligers afkomstig uit kwetsbare groepen op te leiden tot trainer en/of hen een taak te geven binnen de werking.

Welke valkuilen zie je?

- Gebrekkige communicatie tussen de verschillende partners onderling. - Geen optimale communicatie met de stadsdiensten. - De gebrekkige kennis van het Nederlands van de buurtbewoners. - Begeleiders die onvoldoende openstaan voor de verschillende initiatieven. - Te weinig erkenning voor het geleverde werk.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Aanwerven van een sportpromotor/sportinitiator met volgend functieprofiel: - Bachelor Lichamelijke Opvoeding of Maatschappelijk Werk met een sportieve achtergrond - Is communicatief sterk (schriftelijk en mondeling) en sociaal ingesteld - Kan zelfstandig werken en houdt rekening met opgelegde doelstellingen en deadlines - Is georganiseerd en heeft sterke administratieve vaardigheden - Is een actieve medewerker op het veld - Heeft een motiverende en controlerende functie - Kan vrijwilligers begeleiden en ondersteunen - Doet aan zelfreflectie/zelfevaluatie en bespreekt dit met het bestuur van de club en met de andere partners binnen de wijk Hem/haar laten kennismaken met Beerschot Atletiek en in een volgende fase met de verschillende partners en doelgroepen binnen de wijk Hij/zij laten kennismaken met de verschillende lagere scholen, middelbare scholen, bijzonder onderwijs, Open school, …. op het Kiel De sportpromotor toe leiden tot intervisies en conferenties binnen de wijk Hij/zij zal de verschillende activiteiten en initiatieven uitwerken, promoten, ondersteunen, begeleiden en evalueren.

Schatting en begroting investeringskosten

laptop: 700 €

Schatting en begroting werkingskosten

Verzekering activiteiten: 300 € Promotiemateriaal: 1000 €

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Lonen (1/2VTE): 28000 € van 01/01/2021 tem 31/12/2021