Terug naar overzicht

zilveren linten - 54.619 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle vier uitgevoerd!

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die een veilige route voor senioren of andere minder mobiele mensen voorzien, zonder hindernissen of belemmeringen en met rustpunten. Op deze routes kunnen ook lichte sportelementen aangebracht worden.