Ontdek het thema

Zilveren linten

Coole zilverpaden in Sint-Andries

Korte omschrijving

In Sint-Andries wordt een koelte-as gecreëerd bestaande uit een wandelpad of wandellussen, waar senioren en minder-mobiele personen ook op warme dagen (val)veilig en 'thermisch' comfortabel kunnen wandelen en verpozen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

12.500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Veerkrachtig Sint-Andries vzw (417504826)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

De hittestudie en de hittekaart van de wijk Sint-Andries bevestigen dat de stedelijke infrastructuur met haar ondoorlaatbare oppervlakten en een groot gebrek aan groen en water de warmte opslaat en zorgt voor een stedelijk hitte-eiland. Tijdens deze warme dagen komen senioren sowieso nauwelijks buiten. Daarnaast zijn velen klein gehuisvest en vinden zij onvoldoende verkoeling in de woonst. Bovendien willen wij senioren gewoonweg heel graag aanzetten tot meer te bewegen, ook tijdens warme dagen. De bewonersgroep KlimaatRobuust Sint-Andries (KRSA) wil een koelte corridor maken met rustpunten bij schaduwplekken (buiten) of in koele ruimten (binnen). Een wandelpad of -lussen maken met elementen die tijdens warme dagen voor verkoeling zorgen: - lichter kleuren donker gesteente, - halfontharden van wandelpaden, - ontharden van de omgeving van zitbanken, - waterbronnen zoals wadi of andere wateropvangpunten, - groene (hogere) aanplanting en bomen, - schaduwplekken, - rustpunten, - overkapping van rustplekken, - drinkwaterpunten. Een wandelpad maken dat rekening houdt met: - rolstoeltoegankelijkheid, - voldoende zitgelegenheden, - valveiligheid van de weg (vlakte, breedte, ondegrond, …), - toiletten, - AED toestellen, - de toegankelijkheid van de woning naar de openbare ruimte. Binnenruimten zoeken met mogelijkheid: - om onderweg koel te verpozen, - met toegang tot drinkwaterpunt, - met mogelijkheid tot sociale contacten. Het wandelpad wordt bewegwijzerd met pictogrammen over alle faciliteiten. We willen het project realiseren in samenwerking met: District Antwerpen, verschillende stedelijke diensten van de Stad Antwerpen, de seniorenraad district Antwerpen, de verschillende woonzorgcentra, wijkinitiatieven en lokale ondernemers.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een experiment dat kan uitgerold worden naar andere districten en wijken.

Welke valkuilen zie je?

Door de regelgeving te grote beperking om ingrepen in het openbaar domein te realiseren. Bij het formluren van de ingrepen zullen wij rekening houden met de stedelijke reglementen en de impact op het openbaar domein en omwonenden.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Vastleggen parameters om route te kiezen 2. Bevraging doelgroep 3. Route bepalen 4. Inventarisatie bestaande plekken en toestand infrastructuur 5. Inventarisatie van mogelijke ingrepen langsheen te route 6. Informatieve ronde bij betrokken bewoners 7. Overleg met stedelijke diensten: afstemming en toetsing haalbaarheid ingrepen in openbaar domein 8. Formele aanvragen 9. Overleg en contact bewoners van de betreffende route 10. Afspraken mbt gebruik bestaande plekken en/of infrastructuur (binnen- en buitenruimte) 11. Onderhandelingen en afspraken mbt de realisatie van de ingrepen

Schatting en begroting investeringskosten

6500: Werken mbt valveiligheid en rolstoeltoegankelijkheid in openbaar domein (scheefliggende straatstenen, afstap ..) Aankopen of productontwikkeling en realisatie: zitmeubilair, afrastering, overkapping, waterpunt, groenscherm, …..

Schatting en begroting werkingskosten

6000: Ondersteuning expert en studiewerk.