Terug naar overzicht

huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die te maken hebben met ondersteuning in brede zin van kinderen en jongeren bij het maken van hun huiswerk en studeren. Dit kan gaan over een locatie, personeel, groepsles, bijles, materiaal, workshops,... Aansluitend bij de visie van de stad besteedt elk project aandacht aan een goed contact met de ouders en met de school,  de combinatie van leren en spelen en aan afstemming met een netwerk in de buurt.

Deze projecten werden ingediend