Ontdek het thema

Plek om te studeren

Zorghelden aan de tablet

Korte omschrijving

Dit project leent tablets uit aan de cursisten van de opleidingen Zorgkundige en JATZ (Jongeren Actief in de ThuisZorg). Competentie- en attitudeversterking en moeilijke leersituaties ombuigen naar een succesverhaal is het doel. Gevolg: meer zorghelden.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

7500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Thuiszorg Vleminckveld vzw (410677907)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Wanneer we aan huiswerkbegeleiding denken, denken we automatisch aan kinderen. De alleenstaande tienermoeder die aan tweedekansonderwijs wil doen wordt dan soms over het hoofd gezien. Daarom een vraag naar uitbreiding van de visie: Thuiszorg Vleminckveld is een vzw die sinds 1951 thuiszorg aanbiedt aan Antwerpse zorgvragers (kraamzorg, bejaardenhulp, daklozenhulp, …) en opleidingen organiseert aan mensen die aan de slag willen in de thuiszorg. We willen zo het welzijn op lichamelijk en psychosociaal gebied behouden of verbeteren. We organiseren jaarlijks 2 soorten opleidingen: - JATZ (Jongeren Actief in de ThuisZorg): een voltijdse opleiding waarbij we Antwerpse jongeren tussen 18-30 jaar gedurende een 2-tal maanden een voltijdse opleiding geven in de thuiszorg zodat ze nadien aan de slag kunnen als thuishulp in de thuiszorgsector. In 2019 organiseerden we twee JATZ-opleidingen waar in totaal 30 mensen uitstroomden waarvan 90% onmiddellijk vast werk vond in de thuiszorgsector. Zij zijn nu tewerkgesteld bij Het Zorgbedrijf, Gezinszorg Villers, Familiehulp, … - Zorgkundige in tweede kans onderwijs: Een voltijdse opleiding die mensen gedurende 10 maanden opleidt tot zorgkundige. Kenmerkend voor deze groepen is dat ze vooral uit mensen bestaan met “een rugzakje”: vb alleenstaande jonge moeders, mensen met een taalachterstand, vluchteling, verleden van schoolmoeheid,… Hierdoor hebben ze een aangepaste opleiding en begeleiding nodig die hun slaagkansen doet toenemen want Antwerpen heeft meer ZORGHELDEN nodig. We willen tablets aankopen en uitlenen aan onze cursisten gedurende het schooljaar. Waarvoor willen wij de tablets voorzien: - cursussen - e-learningmodules: vakken + taal- en leercoaching - persoonlijke mailbox - uurroosters - belangrijke mededelingen - leerplatform - via conference calls afspreken om groepswerken te maken - wanneer men niet kan aanwezig zijn owv. familiale omstandigheden (vb; ziek kind) kunnen de lessen via lifestream gevolgd worden. De tablets zullen het dus mogelijk maken dat: - cursisten van thuis uit sommige lessen kunnen volgen (bevordering combinatie ‘opleiding-thuissituatie’) - cursisten handige tools (soort apps) hebben om de communicatie tussen de cursist en het opleidingscentrum te optimaliseren (mailbox, nieuwsberichten, uurroosters,…) - cursussen niet onnodig moeten afgeprint worden (voordeel voor het milieu), maar rechtstreeks raadpleegbaar zijn via de tablet - e-learnings kunnen gevolgd worden: rond taal (voor cursisten met een taalachterstand), communicatie, verzorging,… … Wij voorzien zelf de vorming voor het gebruik van de tablets en vervolgens ook (digitale) ondersteuning op maat van elke cursist in het gebruik van de tablets.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

ZORGHELD is momenteel het veelgebruikt woord tijdens de coronacrisis. Onze collega’s binnen de reguliere werking en coronateams riskeren hun eigen gezondheid met het oog op de verbetering of behoud van de gezondheid van hun Antwerpse zorgvragers. Wij willen de toestroom van zorggepassioneerde mensen blijven garanderen. Het inzetten van tablets kan deze toestroom vergemakkelijken omdat ze competentie-en attitudeversterkend werken en moeilijke leersituaties kunnen ombuigen naar een succesverhaal.

Welke valkuilen zie je?

-Een gebrek aan wifi. We knopen daarvoor gesprekken aan met Stad Antwerpen en operatoren die hun net open kunnen stellen, wanneer dit niet aanwezig is bij de cursist zelf. Indien dit niet lukt bekijken we de 4G mogelijkheden.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Wij willen dit jaar nog, vanaf oktober 2020 , 40 tablets en houders aankopen en onmiddellijk inzetten in de opleidingen.

Schatting en begroting investeringskosten

7500