huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Huiswerkondersteuning 3.0

Korte omschrijving

Jeugdhuis 2050 voorzag de voorbije jaren huiswerkondersteuning voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit is iets dat ze graag zouden willen uitbreiden naar tieners tussen 12 en 16 jaar. Twee keer per week is er twee uur huiswerkbegeleiding.

Wat is de totale kostprijs van je project?

5000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Formaat vzw (0410.935.352)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat ga je doen?

De huiswerkondersteuning focust zich momenteel op het ondersteunen van kinderen en dit willen we uitbreiden naar de tieners van Linkeroever. Uit cijfers van de Antwerpse onderwijsmonitor ‘de opvolging van indicatoren met relatie tot ongekwalificeerde uitstroom’ kunnen we opmerken dat de cijfers qua schoolse vertraging op Linkeroever bijzonder hoog liggen, met name als we inzoomen op de wijk Europark 1 (waar ons jeugdhuis zich bevindt). Het grootste deel van onze kinderen en tieners bevindt zich in een maatschappelijke kwetsbare situatie. Thuis hebben de tieners meestal ook geen plaats om rustig bezig te zijn met hun huiswerk. Het opbouwen van een leerachterstand op jonge leeftijd is zeer nefast voor de leerloopbaan en kan leiden tot schooluitval. Met ons project willen we de schoolse vertraging aanpakken en streven naar zoveel mogelijk gelijke onderwijskansen. We willen de ongelijkheden in onderwijskansen aanpakken met sterke ervaren vrijwilligers die de huiswerkwerking op zich kan nemen. Momenteel werken wij met een klein team tegenover een hoog bereikcijfer en kunnen we alle hulp gebruiken. Om de huiswerkondersteuning nog kwalitatiever te maken is er tevens ook nood aan extra didactisch materiaal en budget voor vrijwilligersvergoedingen. Een schooljaar duurt 10 maanden, tijdens die 10 maanden geven wij 2x per week, 2 uur huiswerk ondersteuning. Aangezien wij in een kans arme buurt actief zijn merken we dat de vraag naar computer gebruik zeer hoog ligt. Wij zouden graag 2 computers willen aankopen, waarin wij programma’s als Word, Excel en PowerPoint kunnen instaleren. Daarop zouden zij ook opzoek werk kunnen doen, op Smartschool kunnen geraken, op Bingle,...

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We willen dat de leerkansen bij de tieners worden vergroot, door de ongelijkheid weg te werken en aan zelfvertrouwen te werken. De huiswerkondersteuning is ook niet het enige wat gebeurt, wij geven ook kansen om aan verschillende andere competenties te werken. Met dit initiatief willen we ook streven naar een vermindering van schooluitval op Europark.

Welke valkuilen zie je?

Kwaliteit van de uitvoering hangt af van de vrijwilligers en ondersteuning

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Stappenplan - didactisch materiaal aankopen - vrijwilligers/professional aannemen -eerste evaluatie traject (midden van het jaar)-materiaal bijkopen indien mogelijk-ondersteuning bieden in de zomer indien nodig (enkele dagen)-herstart wekelijkse ondersteuning-laatste evaluatie (eind van het jaar)

Schatting en begroting investeringskosten

1800 euro voor 2 computers

Schatting en begroting werkingskosten

de 800 euro die overblijft willen wij verschillende zaken bijkopen: • invulboeken/ oefenboeken • schrijfgerei • koptelefoons • hoofdtelefoons • spelend leren materiaal • rekenmachine's • ...

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Wij zouden 2 vrijwilligers willen inzetten per dag, dit komt uit op +/- 2400 van het budget.