huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Huiswerkhandje vzw

Korte omschrijving

Dit project steekt 4 dagen per week een handje toe, zo worden de kinderen het huiswerk nooit moe. In het huiswerkhandje leren 15 à 20 lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen op de juiste manier studeren. Ze krijgen er ook tools aangereikt om op school de juiste leermethodes te hanteren. Een 2/5de medewerker staat hiervoor in.

Wat is de totale kostprijs van je project?

19540

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Huiswerkhandje vzw (0698994173)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Dit project wil 4 dagen per week 15 à 20 lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen helpen met hun huiswerk en hen een rustige en huiselijke studieruimte aanbieden. Een 4-uurtje wordt dagelijks voorzien. Op die manier wordt er op een kindvriendelijke manier preventief gewerkt om schoolprestaties te verbeteren en spelenderwijs vooruitgang te boeken. Alle lagere schoolkinderen uit de buurt zijn welkom en alle scholen in de buurt worden over het project ingelicht Dit project loopt al verschillende jaren. Vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd om ondersteuning te geven om de achterstand van de kinderen zo min mogelijk te houden na deze moeilijke periode. Wij gaan de scholen contacteren om de gemiste leerstof bij de kinderen te helpen inhalen en bij hun huiswerk de nodige steun te geven.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De kinderen ervaren het leren als iets positief en aangenaam vanwege de aanmoedigende omgeving. Ook waarderen de scholen een gesprekspartner met huiswerkbegeleider naast de ouders.

Welke valkuilen zie je?

Als er meer kinderen komen, hebben wij extra vrijwilligers nodig.

Begroting

19540 loon 2/5 medewerker de andere kosten worden gedragen door de organisatie zelf (huur + elektriciteit/internet/telefoonlijn+ reclame + didactisch materiaal)

Aparte schatting en begroting personeelskosten

19540 loon 2/5 medewerker de andere kosten worden gedragen door de organisatie zelf