Terug naar overzicht

betere voetpaden - 124.462 EUR

Op deze projecten kon niet gestemd worden. Het beschikbare budget voor dit thema is voldoende voor alle ingediende projecten. Ze worden alle twee uitgevoerd!

Binnen dit thema passen ideeën en projecten om de voetpaden in district Antwerpen te verbeteren. Voorbeelden zijn het wegwerken van verzakkingen, het uitvoeren van herstelwerken, een permanent hinkelpad op de stoep of een onderzoek naar voetgangersvriendelijkheid.