Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Betere voetpaden

Kinderen dromen hun voetpad

Korte omschrijving

Hoe ziet een ideaal voetpad eruit voor een kind? Heeft een stadsarchitect er ooit aan gedacht om dat aan kinderen te vragen? Dit project wil een kindvriendelijk voetpad realiseren in een straat waar de meeste kinderen geen tuin hebben.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

43500

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Comité Bump fv

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Met dit project gaat feitelijke vereniging Comité Bump in samenwerking met het netwerk van Commons Lab Antwerpen na welke ingrepen in een straat mogelijk zijn om voetpaden meer op kindermaat te maken. We realiseren in één straat een voetpad waar iets te beleven valt. We leggen hiervoor ons oor te luisteren bij kinderen. Hoe zouden zij een voetpad spannender, kleurrijker, speelser, leerrijker, veiliger maken? We tekenen de ideeën uit. We onderzoeken de ingrepen die technisch mogelijk zijn en voeren die experimenteel uit. We realiseren een kindvriendelijk voetpad in een straat waar de meeste kinderen geen tuin hebben of waar kinderen in kleine appartementen opgroeien. Straatcomité Bump coördineert dit project. We gaan een samenwerking aan met Kind & Samenleving (bevestigd) en Hausgemacht (bevestigd). De uitvoering gebeurt in samenspraak met het district.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het onderzoek naar de kindvriendelijkheid van een voetpad komt alle gebruikers ten goede. We leren uit het experiment. We delen achteraf de kennis. Zo kunnen er in meer straten en buurten in de stad kindvriendelijke voetpaden komen.

Welke valkuilen zie je?

We moeten ons houden aan de beschikbare ruimte, wat enige frustraties kan opleveren.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Fase 1: Voorstudie: Wat is technisch mogelijk, wat laat het district toe? Inspirerende voorbeelden? Uitvoerders? Prijzen? Fase 2: Workshop: we bevragen kinderen in een straat hoe zij hun droomvoetpad zien. Fase 3: We tekenen een plan voor het verbeterde voetpad uit. Spel- en leerelementen? Kleuren? Teksten? Symbolen? Fase 4: We experimenteren op een voetpad. We brengen enkele ideeën tot uitvoering. Fase 5: We delen de kennis.

Begroting

Voorstudie, ondersteund door Kind en Samenleving: 1.500 euro Voorbereiding, overleg met deskundigen en workshops in samenspraak met Kind en Samenleving en Hausgemacht: 2.000 euro

Schatting en begroting investeringskosten

Materialen en realisatie voetpad: 40.000 euro

Schatting en begroting werkingskosten

3500