Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Betere voetpaden

Piloothekken in de Isabellalei

Korte omschrijving

Om dubbelparkeerders te ontmoedigen werden in de Isabellalei paaltjes geplaatst op het voetpad. Deze nemen 60 cm van het voetpad weg, zijn ontsierend en worden vervangen door effectievere en mooiere nieuw ontworpen hekken als experiment.

Wat is de totale kostprijs van je project?

35000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De Isabellalei is een belangrijke doorgangsweg voor auto's, fietsers en voetgangers. In de omgeving van de Isabellalei wonen veel gezinnen met jonge kinderen die zich te voet, vaak met buggy's verplaatsen. Het voetpad is niet smal maar door de plaatsing van de paaltjes wordt 60 cm van de ruimte ingenomen, wat voor opstoppingen en ergernis zorgt. Een maatregel om dubbel parkeren te voorkomen is nodig in deze straat. We zien graag hekken geplaatst worden zoals in de Driekoningen-Statiestraat die bevestigd worden vlakbij de boordsteen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door de paaltjes te vervangen door vernieuwende hekken kan de volledige ruimte van het voetpad benut worden. Deze zorgen ook voor een veilige afscheiding tussen de straat en het voetpad. De hekken geven een mooie aanblik en kunnen opgefleurd worden met bloemen, bijvoorbeeld, dit verhoogt de leefbaarheid in de buurt.

Welke valkuilen zie je?

De hekken zouden gebruikt kunnen worden om fietsen aan vast te zetten. Duidelijke signalisatie, extra fietshekken in de buurt en handhaving kunnen hier veel aan verhelpen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

aanstellen projectleider bij dienst publiek domein, bespreking mogelijkheden en voorstel of voorstellen met indiener, ontwerp, uitvoering, plaatsing

Begroting

Ontwerp en plaatsing van 5 testhekken op het voetpad van de isabellalei. Evaluatie na 1 jaar.

Schatting en begroting investeringskosten

35000