Ontdek het thema

Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Floc Rescue - vrijwillige pleeggezinnen voor huisdieren

Korte omschrijving

Vrijwilligers vangen voor langere periode thuis huisdieren op van kansarme mensen. Via dit project krijgen ze een uitgebreide opleiding en het nodige materiaal. Zo kunnen ze veilig en verantwoord huisdieren opvangen en eigenaars in nood ontzorgen. Een medewerker (3u/week) coördineert de werking.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

14900

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Monsieur Gustave vzw (0631817121)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

In maart 2020, naar aanleiding van Covid-19, lanceerden we het tijdelijke project Floc Rescue. We zochten een tijdelijk opvanggezin voor de huisdieren van OCMW klanten die door ziekenhuisopname niet zelf voor hun dier konden zorgen. Momenteel zijn 7 honden en 1 kat tijdelijk ondergebracht bij nieuwe baasjes. We willen dit project verderzetten, ook voor niet-corona opnames. Er zijn twee problemen voor de vrijwilligers om hun engagement waar te maken. Het eerste is scholing. Sommige mensen hebben zelf nog nooit een hond/kat gehad, in andere gevallen heeft het dier een persoonlijke aanpak nodig. We geven opvanggezinnen uit het district Antwerpen de kans om een opleidingstraject te volgen waardoor ze op een veilige en verantwoorde manier voor een huisdier uit het Floc Rescue-programma kunnen zorgen. We volgen de vrijwillige opvanggezinnen tijdens de opvangperiode op, en ondersteunen hen waar nodig. Het tweede probleem is materiaal. Veel eigenaars hebben zelf niet de nodige spullen om hun dier te vervoeren, te laten slapen of mee uit wandelen te nemen. Via dit project kopen we benches, leibanden en harnasjes, slaapmanden etc. die kunnen worden meegegeven aan de vrijwilligers. Na afloop van de opvangperiode komt het materiaal terug naar de vzw, voor een nieuw vrijwillig opvanggezin. Omdat ook veiligheid belangrijk is, kopen we ook testmateriaal aan. De dieren zijn niet gewend aan andere mensen en situaties, en we moeten hun gedrag kunnen inschatten vooraleer hen onder te brengen in een gezin.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vrijwilligerswerk met dieren in Antwerpen uitbreiden en ondersteunen. Vrijwillige opvanggezinnen opleiden zodat ze op een gepaste manier voor een huisdier kunnen zorgen. Meer veiligheid bieden in het vrijwilligerswerk met dieren.

Welke valkuilen zie je?

Vrijwillige opvanggezinnen die het traject volgen, blijken niet meer beschikbaar te zijn als opvanggezin wanneer een aanvraag binnenkomt. Niet iedereen is geschikt als opvanggezin aangezien er een bepaalde verantwoordelijkheidszin voor nodig is. Goede selectie is noodzakelijk. Er komt teveel vraag of net te weinig vraag om het traject te volgen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Opleidingstraject voor vrijwilligers uitschrijven + deskundigen contacteren - promotie om vrijwillige opvanggezinnen te vinden/te screenen - materiaal voor opvang in vrijwilligers huis kopen - gedrag dier evalueren en koppelen aan juiste opvanggezin - opvolging opvanggezin - feedback vragen opleiding en opvolging -

Schatting en begroting investeringskosten

Investeringskost € 2305 aankoop materiaal opvanggezinnen (benches, manden, hals- en leibanden, driepuntslijnen, kattenbakken,...), aankoop testmateriaal ihkv bijtpreventie

Schatting en begroting werkingskosten

Werkingskost € 6345 huur opslagruimte (75 euro per maand), promotiekosten (online en offline), vrijwilligersbedankjes (20 euro voor 20 opvanggezinnen, attentie voor het ondersteunende vrijwilligersteam), inhuren deskundige (bijtpreventie), huur zalen, catering, boekhouder, screenen opvanggezinnen (op locatie), verzekering opvanggezinnen

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Personeelskost € 6.250 medewerker met gemiddeld ong. 3u/week of 1/12de VTE (promotie, geven workshops, matching, opvolging)