Ontdek het thema

Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Fietsmug / fietsatelier 2050 (Linkeroever)

Korte omschrijving

In het fietsatelier kom, leer of laat je jouw fiets maken. Of de bakfiets komt naar jouw buurt. Het project gebruikt het herstellen van fietsen als middel om de leefwereld van de vrijwilligers te vergroten. Een halftijdse medewerker zorgt voor de begeleiding, ondersteuning en technische vorming.

Wat is de totale kostprijs van je project?

26300

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Formaat vzw (BE0410935352)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2050, 2060

Wat ga je doen?

De Fietsmug bestaat een jaar op Linkeroever. In dit jaar hebben we een enthousiaste groep jonge vrijwilligers verzameld. Zij hebben een fietsatelier ingericht waar we herstellingen kunnen uitvoeren en opleidingen geven. Daarnaast kunnen ze sinds dit jaar een ComPas (competentiepaspoort) behalen. We kregen de vraag naar samenwerking van organisaties en instanties zoals het asielcentrum, het stedelijk lyceum, Jeugdhuis 2050, Laudato si’ en de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Er is heel wat bereikt en daar zijn we trots op! Dit willen we kunnen verderzetten in 2021. 2020 is nog maar het begin. Het project is opgezet en kan nu zijn volledige potentieel bereiken. Met de bakfiets (de Fietsmug, ons mobiel fietsatelier) gaan we op zoek naar plekken waar veel onveilige fietsen rondrijden. Vaak zijn het jonge fietsers die ons nog niet zelfstandig kunnen bereiken, dus gaan wij naar hen toe. We vatten post op pleintjes in de buurt en nodigen de jongeren uit om met onze hulp hun fiets te herstellen. Grote herstellingen worden in de fietsatelier uitgevoerd. Hier krijgen vrijwilligers of buurtbewoners die zelf hun fiets willen herstellen de begeleiding om de verschillende werktuigen en onderdelen te gebruiken en herkennen. Er wordt actief aandacht geschonken aan de competenties die ze verwerven door deze te benoemen en samen te evalueren. Als kers op de taart hebben we de mogelijkheid gecreëerd om ze te belonen met een Compas-attest dat de kans op de arbeidsmarkt kan vergroten als bewijs van hun verworven competenties. Met fietsen maken als middel beogen we een groter doel: de persoonlijke groei van de vrijwilligers. We richten ons op 15 tot 20 vrijwilligers in 2021. Met thema's als maatschappelijke kwetsbaarheid in het achterhoofd zien we hoe ze hun passie en talenten ontdekken, een positieve verbinding maken met de buurtbewoners, de kans krijgen om gehoord en gezien te worden. Als onderdeel van Baanbrekers en Jeugdhuis 2050 van Formaat vzw kunnen we snel op welzijnsvragen anticiperen. Naast het louter technische aspect is er ruimte voor ontspanning. We maken de link met andere organisaties waar we op werkbezoek gaan. Er worden fietsgerelateerde evenementen georganiseerd of we maken een fietstocht op een mooie zomerdag. We leiden op jaarbasis 10 vaste vrijwilligers op en betrekken hen bij het project. Daarnaast laten we tientallen jongeren en buren voor een eerste keer proeven van het herstellen van fietsen. Het fietsatelier is drie dagen per week open. Op maandbasis herstellen we gemiddeld 50 fietsen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We bieden een plek voor zelfontplooiing. Het project wordt gedragen door de vrijwilligers en hun enthousiasme werkt aanstekelijk. We scheppen een vertrouwensband die een unieke kijk op de leefwereld van de vrijwilligers geeft. Door het sociale karakter van dit project hebben we oog en oor voor onderliggende maatschappelijke problemen en gaan daar op hun maat mee aan de slag. Onze aanwezigheid is een verrijking voor de buurt. De fiets is voor veel mensen een middel om naar hun werk te gaan, hun vrienden te bereiken, naar de winkel te kunnen gaan of als invulling van de vrije tijd. Door hun mobiliteit te verbeteren worden ze versterkt in hun mogelijkheden en zelfstandigheid. Fietsenmaker is een knelpuntberoep. De vraag naar goedkope, kwalitatieve fietsherstellingen blijft stijgen en voelbaar meer mensen vinden de weg naar ons atelier. We willen vrijwilligers, die zich engageren om in een traject te stappen met als doel een job als fietsenmaker, zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen. Momenteel is dat het stappentraject binnen het fietsatelier, de begeleiding door onze halftijds fietshersteller en de link met het atelier van Decathlon Antwerpen. In de toekomst zoeken we stages bij fietsenwinkels.

Welke valkuilen zie je?

De vraag naar fietsherstellingen is hoog dus de balans tussen werk, vorming en ontspanning moet bewaakt worden. Werken in een post-coronatijdperk.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Het project loopt reeds vlot. We willen in 2021 vooral inzetten op het verdiepen en onze vrijwilligers nog beter gaan ondersteunen. januari 2021: evaluatie van vorig jaar en bijsturing waar nodig. Opstellen van een kalender voor 2021. maart 2021: voorbereiding voor de lente, waar we het aantal fietsers en herstellingen zien toenemen. Compass training en werven nieuwe vrijwilligers Juni 2021: tussentijdse evaluatie. Oktober 2021: invulling voor de winter, fiets-laag-seizoen.

Begroting

-personeelskost en omkadering: 25.000€ -Laptop: 300 € -Vorming en bedanking vrijwilligers: 1.000€

Schatting en begroting investeringskosten

Enkel de laptop: 300€. Het overige investeringsmateriaal hebben we de voorbije 2 jaren kunnen aankopen met middelen van de Burgerbegroting.

Schatting en begroting werkingskosten

1.000€ voor het bedanken en ondersteunen van vrijwilligers met extra vormingen door externe leveranciers.

Aparte schatting en begroting personeelskosten

25.000€: personeelskost voor een halftijds medewerker die de vrijwilligers voortdurend begeleidt, ondersteunt, technisch vormt,… gedurende gans 2021