aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Vrijwilligershandje

Korte omschrijving

Dit project werft 6 vrijwilligers aan en leidt hen op om kinderen te helpen met trauma's rond corona. De vrijwilligers zullen gemotiveerd blijven door een hechte groep te vormen die geregeld samenkomt om moeilijkheden te bespreken en voor ondersteuning om te blijven volhouden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

6950

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Huiswerkhandje vzw (0698994173)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Wij hebben gemerkt dat er veel kinderen met grotere of kleinere trauma's zitten met het verwerken van de coronavirus periode. Daarom willen wij 6 vrijwilligers opleiden om naast hun huiswerkbegeleiding ook psychologische begeleiding te kunnen aanbieden aan de kinderen. Dat gaat leiden tot veel betere prestaties op school en een beter welbevinden bij het kind. De vrijwilligers zullen opgeleid worden door KESHET VZW en door klinisch psycholoog Myriam Stark. De opleiding zal bestaan uit een vormingstraject met min. 6 sessies. De onderwerpen zijn: - angst - trauma en verlies - weerbaarheid en veerkracht

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De vrijwilligers zullen beter geschoold zijn en meer bekwaam zijn om hun werk juist uit te voeren.

Welke valkuilen zie je?

Wegens corona zouden enkele vormingen misschien op zoom moeten doorgaan.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. De juiste vrijwilligers aanwerven 2. Met hen samen ons doel bespreken 3. vormingen laten doorgaan 4. constante intervisie door psychologe Myriam Stark

Schatting en begroting investeringskosten

-

Schatting en begroting werkingskosten

9 vormingen: 9 x 400 EUR = 3600 EUR 3000 EUR: vrijwilligersvergoedingen 350 EUR: intervisie van de psychologe

Aparte schatting en begroting personeelskosten

-