Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Aanwerving vrijwilligers studio 2050

Korte omschrijving

In het cultuurlokaal van jeugdhuis 2050 is een geluidstudio ter beschikking. Door beperkte middelen kan er maar enkele keren per jaar een deftig aanbod voorzien worden. Dit project wil vrijwilligers aanwerven zodat de studio wekelijks gebruikt kan worden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

2500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Formaat vzw (0410.935.352)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat ga je doen?

Twee jaar geleden hebben wij dankzij de burgerbegroting een studio kunnen inrichten in het cultuurlokaal van jeugdhuis 2050. Behalve enkele workshops en studiomomenten met onze jongeren hebben wij nog niet veel gebruik kunnen maken van dit materiaal. De interesse en vraag naar dit aanbod is groot maar door beperkte middelen kunnen wij maar enkele keren per jaar een deftig aanbod voorzien voor onze doelgroep. Wij willen van een paar workshops een wekelijks aanbod maken. Stapsgewijs zien we dat vrijwilligers zich verdiepen in de studiowerking, vervolgens willen wij dat zij de jongeren helpen met hun muzikale talenten verder te ontwikkelen en als laatst mikken wij op een overdracht van kennis. Het scenario is natuurlijk dat deze vrijwilligers de studiowerking voor een jaar draaiende houden en zorgen voor zowel een kwalitatief als een kwantitatief gebruik van de studio.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door gebruik te maken van het materiaal dat wij in ons bezit hebben en structuur binnen de studiowerking te brengen, creëren wij een aanbod binnen ons jeugdhuis. Antwerpen en vooral Linkeroever waar wij ons situeren telt heel veel kwetsbare jongeren/tieners, deze jongeren/tieners hebben nood aan een aanbod om zich positief bezig te houden. Door een nieuw gratis aanbod te creëren kunnen wij hen stimuleren om hun vrije tijd nuttig te besteden binnen het jeugdhuis. Wij creëren een plekje, geven hen herkenning van een aantal verantwoordelijkheden die zij opnemen in de studio waarin de eigenaarschap bij hen komt te liggen en we stimuleren de jongeren hun verhaal via een muzikaal kanaal te vertellen.

Welke valkuilen zie je?

Als wij de vrijwilligers niet voldoende richting en sturing bieden kan dit project niet kwaliteitsvol uitgevoerd worden. Hierbij is de nodige ondersteuning van de vrijwilligers van cruciaal belang. We gaan hier duidelijk een kader rond timing moeten creëren zodat er wekelijks een vrijwilliger aanwezig is om effectief de studio te openen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Op zoek gaan naar sterke vrijwilligers met kennis en talent rond muziek 2. We gaan deze vrijwilligers ondersteunen en coachen a.d.h.v. enkele sessies 3. Als dat is gebeurd gaan wij een kerngroep vergadering opstarten waarin we samen brainstormen over de aanpak 4. Samen met de vrijwilligs een planning opmaken van wie/wat/wanneer/hoe 5. Samen met de vrijwilligers opzoek gaan naar jongeren met interesse in muziek/studio zowel binnen als buiten het jeugdhuis 6. De jongeren kennis laten maken met de studio 7. We gaan aan de slag met de noden van de tieners en jongeren 8. We organiseren aan het eind van het jaar een toonmoment waar zij samen met de tieners de afgelegde trajecten kunnen tonen.

Schatting en begroting werkingskosten

toonmoment: 500 € vrijwilligersvergoedingen- en opleiding 2000 euro