home-page
home-page
Ontdek het thema

Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Taalsleutels voor Antwerpse vrijwilligers

Korte omschrijving

Tafels van Vrede vzw geeft digitale taaltraining met praktijkopvolging over pedagogische thema’s. Het doel is om vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken taalvaardiger en inhoudelijk sterker te maken. Hiervoor wordt een 2/5 medewerker ingeschakeld.

Wat is de totale kostprijs van je project?

20.380

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Tafels Van Vrede vzw (715406078)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

14 digitale sessies van 2 uur per keer, verspreid over 7 sessies (14 uur) voor de vrijwilligers met hoog niveau Nederlands (2.2. en hoger) en 7 sessies (14 uur) voor vrijwilligers met niveau Nederlands lager dan 2.2. We bereiken minstens 60 vrijwilligers uit district Antwerpen Het oefenen van het Nederlands gebeurt via pedagogische thema’s. Deze sessies ronden we af met een toonmoment. We benadrukken hier dat dit project gaat om het oefenen van het Nederlands in de context van pedagogisch vrijwilligerswerk en niet om een opleiding of taalcursus. Wij volgen in dit project de Methodiek van Paulo Freire's Pedagogie van de Onderdrukten waar het individu en vervolgens de groep de eigenaar zijn van hun ontwikkeling en leerproces. Zij, de deelnemers, hebben inspraak over de thema’s waarover zij willen spreken. Wij houden rekening met vrijwilligers die uit diverse vrijwilligersorganisaties komen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

1- De deelnemers komen uit district Antwerpen of zijn actief in organisaties in district Antwerpen zoals scholen, middenveldorganisaties en huiswerkbegeleidingsprojecten in het district. We zien hier dat de sociale verbinding gebeurt door samenwerking tussen de vrijwilligers, naast de organisatorische verbinding. 2- Vrijwilligers zijn de schakel tussen verschillende bevolkingsgroepen, levensstijlen en lagen van de samenleving. Ze zijn de lijm van het sociale weefsel. Daar waar de vrijwilligers bewust zijn van hun verbindende rol, geeft het vrijwilligerswerk voldoening aan de vrijwilligers en via hen aan hun omgeving. 3- Het project draagt bij aan het veiligheidsgevoel van alle inwoners. Mensen voelen zich eenmaal veiliger wanneer er wordt gecommuniceerd in diversiteit. 4- Een deel van de nieuwkomers bezitten al ervaring in andere landen. Zij kunnen hun ervaring met Antwerpse organisaties pas als zij deze ervaring kunnen verwoorden in het Nederlands.

Welke valkuilen zie je?

1- Te hoge verwachtingen van het project: een valkuil kan zijn dat sommige deelnemers denken dat het project over een opleiding gaat. Hoe lossen we dit op? Daarom benoemen we het project duidelijk als een training of oefenkans, de sessies noemen we fora. 2- Vrijblijvendheid of te laag engagement van de deelnemers. Hoe voorkomen? We voeren toelatingseisen in: kandidaat-deelnemers moeten zich durven te uiten in het Nederlands, al ingeschreven zijn bij een taalcursus en al vrijwilligerswerk hebben of kandidaat-vrijwilliger zijn. Ze moeten boven 18 jaar zijn en een intentieverklaring van engagement verzenden met het inschrijvingsformulier. Ze krijgen een opdracht en dienen een verslag in. 3- Groot verschil in het niveau van het Nederlands van de deelnemers. Hoe gaan we dit oplossen? Daarom organiseren we 7 sessies voor deelnemers met laag niveau Nederlands en 7 sessie voor gevorderden (taalniveau 2.1 en hoger).

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Januari – Maart: aanwerven medewerker, benoeming stuurgroep, netwerk afbakenen (sociale kaart) en huurkantoor, bekendmaking project naar sociale kaart, aanwerven deelnemers via sociale kaart, eerste inspraaksessies (stuurgroep, kandidaat-deelnemers en vrijwilligersorganisaties uit de sociale kaart), uitvoering 2 digitale sessies. April – Juni: tweede inspraaksessies (stuurgroep, kandidaat-deelnemers en vrijwilligersorganisaties), uitvoering 4 digitale sessies. Juli – September: 4 digitale sessies. Oktober – December: 4 digitale sessies, evaluatie, toonmoment, rapportering en afronding project. Uitleg sessies en opvolging: Iedere sessie duurt 120 minuten waarin een gevarieerd en geanimeerd programma wordt aangeboden. a. Taal-coaching (tips en tricks) b. Pedagogische thema. We gebruiken o.a. artikelen van www.klasse.be. Gedetailleerd programma is beschikbaar. c. Er wordt geluisterd naar de behoeftes van de deelnemers en er wordt coachend op gereageerd. Opvolging het hele jaar door: De deelnemers krijgen een vrijwilligersopdracht bij Tafels van Vrede en dienen hun opdracht af te ronden met een verslag waarin zij de meerwaarde van het project/de sessies voor hun vrijwilligerswerk beschrijven. Deelnemers uit andere vrijwilligersorganisaties dienen enkel een verslag te schrijven als afronding van hun traject. Het verslag bestaat uit een formulier dat door de deelnemer ingevuld moet worden. Op deze wijze wordt de methodiek verder uitgewerkt en getoetst door de doelgroep zelf.

Schatting en begroting werkingskosten

5.380 euro: huur locatie: 3.400 euro - vrijwilligersvergoedingen: 1.200 euro - materialen: 230 euro - verzekering: 250 euro - catering: 300 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

15.000 euro: de medewerker voor dit project werkt 2/5 VTE tijdens één kalender jaar (de duur van het project)