Ontdek het thema

Toegankelijke straten en pleinen

Obstakelvrij

Korte omschrijving

Dit project wil de toegankelijkheid op de voetpaden vergroten in de wijk rond de Markgravelei. Daarnaast wil de vzw samen met de buurt op zoek gaan naar oplossingen voor de vele fietsen, steps, … die nu op de smalle stoep geparkeerd staan. Ze willen meer verbinding maken tussen de buurt en de vele blinden en slechtzienden die er dagelijks komen en leven, en samen zoeken naar duurzame oplossingen.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

43500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

De Markgrave vzw (0409.714.637)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

We willen de buurt informeren en sensibiliseren over de problemen op de stoep, vaak te wijten aan te weinig fietsenstallingen in deze buurt. Samen met onze cliënten zetten we acties op en zoeken we verbinding met buurtbewoners om samen naar duurzame oplossingen te zoeken. We willen een studie maken van de wijk en haar toegankelijkheid. Met deze studie kunnen we gefundeerd advies geven aan het District Antwerpen voor het uitbreiden van infrastructuur (blindengeleiding, signalisatie, extra fietsbeugels). De studie zal digitaal beschikbaar gesteld worden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De wijk rond de Markgrave vzw is een rustige woonwijk waar veel gezinnen wonen, maar ook heel wat zorginstellingen zijn. Ook komen hier veel jongeren. Met het project willen we graag meer toegankelijkheid creëren door bewoners, organisaties en handelaars in deze buurt te sensibiliseren en meer te verbinden met wat er leeft in hun straat. Naast de blinden en slechtzienden die in deze wijk komen zijn er ook rolstoelgebruikers, ouderen met een looprekje, gezinnen met kinderwagens die dagelijks de obstakels en beperkingen ondervinden waardoor ze onveilig de straat op moeten. Elk van hen is gebaat bij een vrije doorgang op het voetpad. We zoeken oplossingen die gedragen worden door de buurt. Deze oplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor andere buurten in de stad.

Welke valkuilen zie je?

Dat het niet door de buurt gedragen wordt of dat de acties zorgen voor een negatieve verstandhouding met de Markgrave vzw.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

STAP 1 Informeren en zoeken naar partners voor onze werkgroep We doen een campagne in de wijk met flyers aan de fietsen, steps,..., We maken een filmpje waar je enkele wandelaars ziet sukkelen met obstakels (een aantal fietsen opgestapeld, een brommer, steps, vuilbakken midden op de stoep). We verspreiden het filmpje op sociale media en via Hoplr, organisaties id buurt, … We doen een oproep om samen te zitten rond deze problemen naar de buurt via flyers, … STAP 2 Actie ondernemen We organiseren enkele overlegmomenten met de groep: - Wat zijn de noden van de buurt - Hoe beleven zij de stoep? - We maken een kaart van de wijk met de obstakels, problemen die zich vaak voordoen - We maken een actieplan Enkele voorbeelden van acties: - We organiseren een belevingsparcours geblinddoekt in de straat voor een school,, voor het buurthuis, tijdens een speelstraat, … - We testen enkele oplossingen op maat: een tijdelijke fietsenstalling op plekken waar de nood hoog is. STAP 3: Uitvoeren We zitten samen met District Antwerpen en tonen onze studie. We vragen specifieke fysieke ingrepen die de toegankelijkheid en leefbaarheid van de wijk zullen vergroten.

Begroting

We doen een campagne in de wijk met flyers aan de fietsen, steps,..., We maken een filmpje waar je enkele wandelaars ziet sukkelen met obstakels (een aantal fietsen opgestapeld, een brommer, steps, vuilbakken midden op de stoep). We verspreiden het filmpje op sociale media en via Hoplr, organisaties id buurt, … We doen een oproep om samen te zitten rond deze problemen naar de buurt via flyers, … Middelen: 500€ flyers/drukwerk We organiseren een parcours, belevingswandeling op moeilijke plekken, we maken hiervoor een belevingskoffer die we ook uitlenen aan scholen, organisaties id buurt, … en we gaan hiermee op pad tijdens een speelstraat, in het buurthuis, tijdens burendag. Middelen:1000€ 2 koffers met een aantal blinddoeken, slechtziende brillen, witte stokken, uitgewerkt parcours en oefeningen We voeren een studie, een onderzoek naar de toegankelijkheid in de buurt en willen hierin de buurt zoveel mogelijk betrekken. We organiseren overlegmomenten en nodigen de buurt hiervoor uit. We werken een grondplan uit met de pijnpunten en zoeken samen naar duurzame oplossingen voor de buurt. Onze mobiliteitstrainer geeft advies over de huidige blindengeleiding en signalisatie en waar er nog een uitbreiding nodig is. Daarnaast gaan we op zoek waar er eventueel fietsenstallingen, infrastructuur voor steps, … nog kan bijkomen. De Markgrave zal instaan voor het onderzoeken en bestuderen van de toegankelijkheid van de buurt in samenspraak met de buurtbewoners, organisaties, scholen, bedrijven en handelaars uit de buurt. Hierna kunnen we met dit onderzoek, het juiste advies geven aan het District Antwerpen om fysieke ingrepen te doen in de wijk. Middelen: Tewerkstelling: een mobiliteitstrainer (Visuele Revalidatie) in samenwerking met een projectmedewerker(de Markgrave vzw) 12 000 € Totaal 13 500€

Schatting en begroting investeringskosten

Fysieke ingrepen om de buurt toegankelijker te maken gebeuren door District Antwepren: We denken aan: - Aanleg/ uitbreiding/aanpassingen van blindengeleiding en signalisatie in de wijk Brederode-Markgrave - extra fietsenstallingen op plekken waar er voldoende ruimte is op de stoep 30 000 € (uitgevoerd doorDistrict Antwerpen)

Schatting en begroting werkingskosten

Lonen (mobiliteitstrainer-projectmedewerker) 13500€

Aparte schatting en begroting personeelskosten

werken alle krachten samengeteld 1/5 gedurende 1 jaar