Ontdek het thema

Toegankelijke straten en pleinen

Toegankelijke oversteek Alexander Farneseplein/Gloriantlaan

Korte omschrijving

Dit project wil een toegankelijker voetpad en oversteekplaats voor minder mobiele gebruikers door het plaatsen van schuine boordranden aan de kruising van het Alexander Farneseplein en de Gloriantlaan ter hoogte van de bushaltes.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

6000

Wie voert het uit

district Antwerpen

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0414.830.792

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat ga je doen?

KATR!NAHOF is een orthopedagogisch centrum gelegen aan de Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen. Daar bieden wij verschillende dagbestedingen aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben wij ook 3 woonhuizen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, waarvan er 1 in de Fromentinstraat staat en 1 gelegen vlakbij de Goethestraat. We bieden onze gebruikers een zo inclusief mogelijke dagbesteding aan. Dit betekent dat zij, in mate van het mogelijke, zoveel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Wanneer het kan zelfstandig en anders onder begeleiding. • Dat kan gaan over een boodschap doen bij de plaatselijke supermarkt. • Wandelen/sporten in de buurt. • Sommige bewoners en cliënten van het dagcentrum hebben ook taken zoals het wegbrengen van afval naar de sorteerstraatjes. • Wanneer het kan komen de cliënten zelfstandig naar het dagcentrum, hiervoor maken ze gebruik van het openbaar vervoer en het openbaar domein. Project: 1 van de vaste wandelroutes die dagelijks wordt genomen door onze bewoners en andere minder mobiele inwoners van deze buurt, loopt van de Fromentinstraat en Goethestraat naar de supermarkt SPAR en de bushaltes aan de Gloriantlaan, 2050 Antwerpen. Wanneer er moet worden overgestoken van het Alexander Farnesseplein naar de overkant van de Gloriantlaan wordt er hinder ondervonden vanwege de hoge boordrand aan de stoepen van het Alexander Farnesseplein en de Gloriantlaan. Graag zouden wij deze toegankelijker willen maken door schuine boordranden te plaatsen

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een betere toegankelijkheid van het openbaar domein op Linkeroever voor mindermobiele gebruikers.

Schatting en begroting investeringskosten

6.000 € voor schuine boordranden