home-page
home-page
Ontdek het thema

Toegankelijke straten en pleinen

Terninckstraat toegankelijk voor mensen met een beperking

Korte omschrijving

Aan de Terninckstraat zijn een aantal voorzieningen gevestigd voor mensen met een beperking. Door bijkomende aanpassingen binnen het publiek domein wil dit project de voorzieningen en de omgeving beter toegankelijk maken voor alle inwoners, met en zonder beperking.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

41235

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Wij willen het District Antwerpen vragen de volgende aanpassingen te realiseren om de toegankelijkheid te vergroten voor mensen met een beperking en/of gebruik makend van een rolstoel: • Aanpassing van ongelijke voetpaden met hoge borduren, dus moeilijk om op en af te geraken. • Creëren van veilige oversteekplaats, er is een zebrapad maar geen lichten • Creëren van meer parkeerplaatsen voor gehandicapten, er is er nu 1 die vrijwel altijd benomen is. • Inrichten van een Kiss & Ride plaats, zodat bewoners en gebruikers rustig kunnen in- en uitstappen zonder een boete te riskeren. • Verbreden van het voetpad aan de overkant van de straat • Toegankelijk en aantrekkelijk maken als ontmoetingsplek van het pleintje tegenover tussen de Maarschalk Gerardstraat en de Schermerstraat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Aan de Terninckstraat bevinden zich een aantal voorzieningen voor begeleid wonen en wordt een open ontmoetingscentrum ontwikkeld voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking, buurtbewoners en alle andere Antwerpenaren. Doel van het ontmoetingscentrum is de fysieke, mentale en sociale drempels weg te nemen om met elkaar in contact te komen en elkaar beter te leren kennen. Mensen met een beperking ervaren vaak tal van belemmeringen om deel te kunnen nemen aan het gewone maatschappelijke leven. Het ontmoetingscentrum in het centrum van de stad is een prachtige uitvalsbasis voor dit doel, maar helaas is het publieke domein rondom het centrum bepaald niet aangepast aan de behoefte van mensen met bijvoorbeeld een rolstoel of andere fysieke beperkingen. Overigens hebben ook andere inwoners, zoals fietsers en wandelaars, last van de onoverzichtelijke verkeerssituatie ter plaatse. De aanpassingen nemen belemmeringen weg en stellen bewoners en gebruikers van de voorzieningen in staat gemakkelijk naar buiten te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven en de activiteiten in de stad. Tegelijkertijd worden de overige Antwerpenaren uitgenodigd om bij ons binnen te komen, bijvoorbeeld voor deelname aan een activiteit, de bijzondere kunstcollectie van de Fondatie Terninck te bewonderen of gewoon te genieten van onze heerlijke binnentuin.

Welke valkuilen zie je?

1. Sommige aanpassingen om de toegankelijkheid te vergroten kunnen implicaties hebben voor het overige (auto-)verkeer. 2. Sommige aanpassingen behoeven wellicht de inspraak en autorisatie van veel besturen en instanties.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Gedetailleerde specificatie van de belemmeringen in de toegankelijkheid en passende oplossingen d.m.v. gesprekken met bewoners en gebruikers van het ontmoetingscentrum en de woonvoorzieningen. 2. Analyse van de relatief eenvoudige en snel realiseerbare aanpassingen en de complexere en meer tijdrovende aanpassingen en bijbehorende kosten. 3. Keuze maken voor de meest optimale maatregelen binnen het beschikbare budget. 4. Realisatie van de eenvoudige en snel realiseerbare aanpassingen 5. Proces starten voor de realisatie van de complexere en meer tijdrovende aanpassingen.

Begroting

-

Schatting en begroting investeringskosten

41235

Schatting en begroting werkingskosten

-

Aparte schatting en begroting personeelskosten

niet van toepassing