home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Bomen redden met verloren water

Korte omschrijving

Op Luchtbal sterven elk jaar veel jonge boompjes door watertekort. Dit project wil buren een aantal boompjes laten 'adopteren' zodat zij deze bomen regelmatig water geven. Dat water komt uit een waterton die aan een dak geplaatst wordt.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

2000

Wie voert het uit

bewoner

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2030

Wat ga je doen?

Bewoners uitnodigen om zich over de jonge bomen te ontfermen . Dit kan door eerst de aandacht te trekken van de eigenaars (Woonhaven, de Stad / het District, Wegen en Verkeer, … ). Maar we willen ook regenwater opvangen van te selecteren daken (eventueel van stadsgebouwen of gebouwen van Woonhaven) en dit aan de bomen te geven.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Gedaan met de troosteloze aanblik van stervende en dode boompjes ! Zorg ( leren) dragen voor het leven in onze omgeving is boeiend en waardevol !

Welke valkuilen zie je?

Bewoners vinden dit de zorg van de eigenaars en van de overheid (Stad / District, Woonhaven, Wegen en Verkeer, …) Opzet is de aandacht van de bewoners te vestigen op het groen in hun onmiddellijke omgeving en hoe zij kunnen bijdragen tot het behoud.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Belangstelling wekken en uitnodigen voor infovergadering met deskundigen en onderlinge afspraken maken voor onmiddellijke actie (selecteren dak/regenpijp, plaatsen waterton, samen water geven!)

Schatting en begroting investeringskosten

1500

Schatting en begroting werkingskosten

500