home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Meer bomen in de Carnotstraat

Korte omschrijving

Dit project wil één extra boom ter hoogte van de Elisabethzaal in de Carnotstraat en één ter hoogte van de kruising Kerkstraat-Carnotstraat.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

24000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

In samenspraak met de groendienst van Antwerpen minimum één extra boom in de Carnotstraat ter hoogte van Elisabethzaal en één ter hoogte van de kruising Kerkstraat - Carnotstraat plaatsen

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De Carnotstraat is een belangrijke straat in Antwerpen met veel passage van zowel bewoners als bezoekers van onze stad. Er wonen ook veel mensen in en rond de Carnotstraat, het extra groen zou dus voor veel mensen een meerwaarde kunnen betekenen.

Welke valkuilen zie je?

Ik zie in eerste instantie de nood om de haalbaarheid van het plaatsen van bomen te analyseren, als uit analyse blijkt dat meer bomen niet levensvatbaar zullen zijn op de gegeven locaties dan kan het project niet doorgaan. Er zal ook een akkoord met uitbaters van de Elisabethzaal moeten komen en de kostprijs, een boom kost namelijk veel.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Goedkeuring project, raadplegen en contacteren bewoners en uitbaters, analyse haalbaarheid, beslissen a.d.h.v. beschikbaar budget, uitvoering plannen, uitvoering, evaluatie

Begroting

Eén boom kost al snel €6000, 2 bomen €12.000 12.000 euro grond- en straatwerken.

Schatting en begroting investeringskosten

24000