Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Natiebuurt, groene buurt

Korte omschrijving

Om de Natiebuurt in Antwerpen-Noord groener en leefbaarder te maken wil dit project 9 bomen aanplanten in die straten waar nu weinig of geen planten zijn.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

54000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

In samenspraak met de bewoners gaan we negen bomen aanplanten in de Cassierstraat, Fuggerstraat en De Waghemakerestraat. Dit initiatief is een eerste aanzet om meer bomen in de wijk te voorzien. Op termijn willen we het aantal straten en bomen uitbreiden. We hebben al een kaartje met de locaties: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15j9_WUrjJoZtCS-OGBV2B2Pl3pQNSVH1&ll=51.2282916312883%2C4.416725573541271&z=17

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer bomen in de stad maken straten leefbaarder en schoner. Bomen zuiveren de lucht, ze zorgen voor verkoeling, trekken vogels aan, en ze brengen buurtbewoners samen. Sommige bomen worden strategisch gepositioneerd om foutparkeerders tegen te gaan en de veiligheid rond oversteekplaatsen te verhogen.

Welke valkuilen zie je?

Een boom heb je voor het leven, maar de kostprijs ligt hoog met 6000 euro per stuk. Daarom planten we enkel bomen in straten met weinig of geen groen. We doen dit in samenspraak met bewoners die enthousiast zijn over de aanplanting en zich collectief willen inzetten voor het onderhoud en het melden van zwerfvuil, een pijnpunt in de wijk. We willen ook een analyse laten uitvoeren, zodat de bomen reglementair worden geplaatst.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Analyse van de aanplanting, het selecteren en het plaatsen van de bomen op straat gebeurt in overleg met de groendienst van de stad.

Begroting

Het planten van 1 boom kost al gauw 6.000 euro 9 bomen x 6.000 euro = 54.000 euro

Schatting en begroting investeringskosten

9 bomen x 6.000 euro = 54.000 euro