Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Laat kansarme jongeren zich zelfzeker ontplooien

Korte omschrijving

Kinderen uit kansarme gezinnen hebben nog meer dan andere kinderen nood aan buitenschoolse activiteiten, maar hebben daar weinig toegang toe. Een zelfstandige pottenbakker biedt een gratis programma pottenbakken aan van 16 workshops voor 3 groepen van 7 kinderen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

21800

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Spiro, Akivoh (0674933225)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Dit speciale programma wordt gelanceerd door jeugdleider Kivi Spiro. Kivi, geboren in Engeland in 1986, heeft ervaring in traumatologie. Sinds zijn verhuis naar Antwerpen in 2017 is hij razend populair geworden en met behulp van de pottenbakkerij activiteiten heeft hij hechte banden gelegd met de lokale jeugd. Hij focust zich op het bevorderen van zelfzekerheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zijn doel is om het vele werk en financiële middelen die in dit project geïnvesteerd zullen worden, dubbel en dik waard te zijn. Deze jongeren zullen immers leren zichzelf te waarderen en dit leidt er ongetwijfeld toe dat ze een meerwaarde aan de maatschappij zullen bieden, wat anders misschien niet het geval was geweest. Lokale scholen zullen kwetsbare jongeren lokaliseren die baat kunnen hebben bij deze pottenbakken workshops. Er kunnen 7 kinderen per workshop gratis meedoen. Een workshop duurt 1 uur en 10 minuten. Er is wekelijks een workshop. 3 cursussen van 16 workshops worden voorzien voor kinderen die in armoede leven. De infrastructuur moet op punt gesteld worden om dit aanbod op een redelijke schaal te kunnen aanbieden op een aangename manier: een rustige groene indoor wachtruimte, een efficiënte wasplaats, betere werktafels en opbergruimte voor boekentassen en jassen. De lesgever voorziet voor zichzelf ook counseling.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een minderheid van de Antwerpse inwoners verkeren in economische crisis. Het is onze plicht om hen uit de nood te helpen of tenminste hun benarde situatie te verlichten. Als men het bredere beeld bekijkt dan blijkt dat volwassenen en kinderen met lage inkomens vaak moeite hebben met zichzelf uitdrukken. Dit is een steeds alarmerender fenomeen in deze sociale kringen. Maar gelukkig zijn er ook antwoorden beschikbaar: pottenbakken stimuleert creatief en constructief gedrag. Het brein begint te snakken naar het herhaaldelijk gevoel van trots en voldoening. Onderzoek wijst uit dat expressieve kunst het psychisch welzijn van mensen in benauwde situaties erg kan bevorderen. Laten we iedereen deze kans bieden!

Welke valkuilen zie je?

Jongeren die wij met onze doelgroep beogen kunnen mogelijk storend gedrag vertonen in een groepsdynamiek. Er zal een reglement zijn dat tegendraads gedrag in toom zal houden. De lesgever voorziet voor zichzelf ook counseling.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Deelnemers worden uitgenodigd via bestaande kanalen (scholen/sociale organisaties). De eerste groep begint met de sessies. Alle feedback wordt bekeken en er wordt gezocht naar oplossingen voor eventuele problemen. We plannen om wekelijks een workshop te geven. Hiermee hopen wij ons doel te bereiken, namelijk: het voorkomen en tegengaan van het negatieve domino-effect dat kinderen met zich meedragen, door dit uitdagende programma.

Begroting

14.400 euro: 3x16=48 workshops aan 300 euro per workshop (all in) -- 6.500 euro: inrichting en verfraaiing -- 300 euro: promotie en communicatie -- 600 euro: externe counseling

Schatting en begroting investeringskosten

inrichting en verfraaiing atelier: 6.500 euro

Schatting en begroting werkingskosten

promotie en communicatie: 300 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

TOTAAL 15.000 euro: 3x16=48 workshops aan 300 euro per workshop (all in): 14.400 euro -- externe counseling: 600 euro