Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

FLOC - hulpverleners opleiden rond dierenwelzijn bij mensen in armoede

Korte omschrijving

Ook voor hun huisdier kunnen mensen in armoede vaak ondersteuning gebruiken. Een hulpverlener die aandachtspunten op vlak van dierenwelzijn herkent en bespreekbaar maakt, kan een wereld van verschil betekenen voor zowel beestje als baasje! Het project voorziet een workshop die een 10-tal keer doorgaat, zowel offline als online.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

6500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Monsieur Gustave vzw (0631817121)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

De rol van hulpverleners voor mensen in armoede is van onmiskenbaar belang. Hoe groter hun toolkit, hoe beter de ondersteuning die ze kunnen bieden. Deze workshop stelt hulpverleners in staat om ook huisdiereigenaars met raad en daad bij te staan. Ze komen enerzijds te weten welke sociale projecten er zijn voor huisdieren in Antwerpen. Anderzijds kunnen ze door een basis aan kennis van gedrag en uiterlijke kenmerken van huisdieren, gedrag- en gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Door deze te herkennen en erkennen in een constructief gesprek met de eigenaar, kan er sneller naar een (financieel realistische) oplossing worden gezocht. Dit geeft de eigenaar een gevoel dat hij/zij goed zorg draagt voor zijn huisdier. En tegelijkertijd zorgt een gelukkig dier ook voor een gelukkige eigenaar. Een win-win(-win)situatie! De workshop zal gratis aangeboden worden aan de deelnemende organisaties. Het gaat over een offline workshop die we graag nadien ook digitaal ter beschikking willen stellen - in totaal een 10-tal keren in 2021.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Mensen in armoede ontwikkelen een betere relatie met hun huisdier, dat vaak centraal staat in hun leven. Mensen in armoede weten waar ze terechtkunnen voor vragen omtrent hun huisdier zodat ze de juiste hulp kunnen vinden en een goed gevoel krijgen over het eigenaarschap. Hulpverleners krijgen basisinzicht in de noden van huisdieren en kunnen zo mensen in armoede een betere ondersteuning bieden. Het welzijn van huisdieren in Antwerpen wordt verbeterd.

Welke valkuilen zie je?

Sommige hulpverleners zullen geen affectie hebben met dieren en daarom het belang er niet van inzien. Hulpverleners volgen de opleiding maar vinden het toch moeilijk om het gesprek met de eigenaar aan te gaan.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Materiaal aankopen - uitschrijven opleiding + onderzoek deskundige - zaal zoeken en vastleggen - vrijwilligers ter ondersteuning zoeken en opleiden - promowerk opmaken - hulpverlenende instanties contacteren en uitnodigen - opleiding geven - feedback verzamelen en project evalueren

Schatting en begroting investeringskosten

Investeringskost € 1500 aankoop laptop en ICT

Schatting en begroting werkingskosten

Werkingskost € 3500 promotiekosten (online en offline), webpagina (ontwerp + implementatie) inhuren externe deskundige (gesprekstechnieken), huur zaal + versnapering, materiaal workshop deelnemers (cursus), vrijwilligersbedankjes (ondersteuning tijdens workshop, maken van promotie)

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Personeelskost € 1500 65u tewerkstelling (coördinatie project, uitschrijven/uitnodigen/registratie/geven/evalueren workshop, coördinatie vrijwilligers)