Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Op stap met de bakfiets

Korte omschrijving

Centrum Kauwenberg is gelegen aan de Ossenmarkt, pal in het centrum van Antwerpen. De werking organiseert samen met en voor mensen die in armoede leven activiteiten, soms op verplaatsing. Om het materiaal ter plaatse te brengen, wil dit project een elektrische bakfiets aankopen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

3500

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Centrum Kauwenberg vzw (BE0418821650)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2060

Wat ga je doen?

Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en heeft een uitgebreide kinder-, jongeren- en volwassenenwerking. We bieden tal van activiteiten aan die we laten doorgaan in heel Antwerpen en zeker ook in het district Antwerpen. U hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt maar de mobiliteit in Antwerpen is niet altijd even gemakkelijk en vooral als er materiaal moet ter plaatse gebracht worden. Het is voor ons steeds afwegen hoe we de activiteit kunnen organiseren en vooral of we het materiaal wel ter plaatse kunnen krijgen. Het gaat dan vaak over activiteiten die doorgaan op pleinen en parken voor kinderen en jongeren. Een grote ‘kopzorg’ minder voor ons zouden degelijke bakfietsen zijn waarop we kunnen vertrouwen en die op een veilige manier kunnen ingezet worden. We ervaren dit echt als een noodzaak en het is daarbij ook nog goed voor het milieu. Deze fietsen zouden we ook kunnen inschakelen om kinderen van school te halen en naar Centrum Kauwenberg te brengen voor de kinderwerking. Het openbaar vervoer is vaak zeer omslachtig en tijdrovend om dit te organiseren binnen een bepaalde tijdspanne. Daarbij kunnen we met deze bakfietsen bij bewonersgroepen en in rustverzorgingstehuizen en sociale woonblokken ook activiteiten organiseren voor volwassenen die verbindend en sensibiliserend werken. Zo denken we bijvoorbeeld aan een computerklas.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

In het district vinden op verschillende locaties activiteiten plaats voor kinderen en jongeren georganiseerd op een veilige manier door Centrum Kauwenberg. Het zorgt voor verbinding, diversiteit en dynamiek in verschillende buurten van het district. Tevens hopen we deze bakfietsen een eigen ‘look’ te geven zodat deze ook herkenbaar worden en mensen uit te buurt aansporen om mee deel te nemen. Daarbij openen deze mobiele bakfietsen ook deuren om ter plaatse te gaan en expertise te delen die wij gedurende jaren hebben opgebouwd rond een aantal thema’s zoals armoede, digitale media en gezin. Enerzijds sensibiliserend en anderzijds participerend met bewonersgroepen en sociale huisvesting.

Welke valkuilen zie je?

De aankoop van elektrische bakfietsen is duur

Schatting en begroting investeringskosten

1 elektrische bakfiets van het merk Babboe: 3500 €