home-page
home-page
Ontdek het thema

Buurtconcerten en -feesten

Babelfestival

Korte omschrijving

In navolging van de Toren van Babel en de BabelBühne op de voormalige slachthuissite biedt dit project weer een zomer vol festiviteiten voor de wijk Dam met oog voor meertaligheid en diversiteit.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

12000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Rooftoptiger vzw (546639837)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

In de zomer van 2021, hopelijk na coronatijden, willen we een wekelijks feestelijk programma aanbieden vanuit diversiteit op de nieuwe installatie op de voormalige slachthuissite. Naast het vaste programma van de volkskeuken, willen we inzetten op dans en festiviteit, die meertaligheid op het programma zet. Ondertussen hebben we een breed netwerk opgebouwd binnen de diverse culturen die onze stad rijk is en willen we een wekelijks feest organiseren in samenwerking met een bepaalde taalgemeenschap of groepering in de wijk. Zo willen we ook inzetten om elkanders lichaamsbewegingen aan te leren en elkanders muziek-en eetstijlen te delen. De bedoeling is dat de BabelBuhne wordt overgenomen in 2021 door kleinere initiatieven die elk hun eigen publiek meebrengen, maar dat we er vanuit Archipel Kunstenwerkplek de nodige ondersteuning voor faciliteren en de communicatie mee voorzien. Een zomer lang feest vanuit de meertaligheid van onze stad.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een multiculturele zomerprogrammatie in een diverse wijk aan de rand in de stad, waar je nog veel ruimte hebt voor experiment. Een vrijhaven voor sociale verbinding en experiment.

Welke valkuilen zie je?

We zouden het jammer vinden als er een te klein publiek komt naar de afzonderlijke activiteiten en als de lokale initiatiefnemers of curatoren niet voldoende eigenaarschap zouden opnemen, waardoor de organisatie teveel in onze eigen handen blijft. Het gaat om het samen coördineren en inplannen van een wekelijks ander feest volgens een bepaalde traditie of subcultuur die zich in de wijk gerepresenteerd vind. We willen hen voornamelijk faciliteren, en er tegelijk op toezien dat het steeds gaat om een openbaar evenement waar iedereen welkom is.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1/ oproepen verspreiden om partners te vinden of individuen die een feestiinitiatief op poten willen zetten, vanuit een bepaalde cultuurgemeenschap of subgroepering. 2/ coaching en opvolging en onderstening / 3 communicatie 4/ uitvoering en evaluatie

Begroting

8 weekends aan 1500 euro per weekend aan werkings -en programmeringskosten (juli en augustus)

Schatting en begroting werkingskosten

8 weekends aan 1500 euro per weekend aan werkings -en programmeringskosten (juli en augustus)