groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Mobiele zit-tuintjes voor Willibrorduswijk

Korte omschrijving

Boeiende creatie van aanlokkelijke groene rustpunten in een wijk met overwegend oude bestrating, smalle voetpaden en volle parkeerstroken. Er is weinig groenvoorziening. Met deze actie willen de buurtbewoners hun wijk aangenamer en socialer maken.

Wat is de totale kostprijs van je project?

18250

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Wijkcomité Willibrordus vzw (477777161)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Wijkcomité Willibrordus wil een zestal stuks straatmeubilair waarin tuintjes verwerkt zitten aanschaffen. Zo creëren de bewoners “mobiele parkjes” in de wijk waar zij samen kunnen zijn in een toffe groene buitenomgeving. De mobiele parkjes worden ontworpen door lokale houtbewerkers in samenwerking met creatieve geesten en bevatten een ruime plantenbak en een zitbank. De parkjes worden onderhouden door de buurtbewoners zelf. Deze investering zorgt zo voor leuke ruimtes om de laatste nieuwtjes uit te wisselen wat de sociale cohesie ten goede komt. Kinderen krijgen een veiligere plek om te spelen vlakbij hun huis. De mobiele parkjes zijn uiteraard verplaatsbaar en kunnen gezet worden op bestaande open ruimtes. In straten waar grote werken aan de gang zijn en bijvoorbeeld een hijskraan de straat knipt, ontstaan vaak ongedefinieerde ruimtes en kunnen een of meerdere zit-tuintjes geplaatst worden. De aanwezigheid van een parkje maakt het voor iedereen duidelijk dat de straat doodloopt en het maakt de geknipte straat aanlokkelijk om te gebruiken als (tijdelijke) groene oase. De Willibrorduswijk is gelegen tussen Carnot-, Offerande-, Lange Beeldekens-, Lange Van Bloer-, Pothoek- en Kerkstraat. Er zijn weinig tot geen groenvoorzieningen, en het dichtstbijzijnde park is gelegen op meer dan 1 km. Het heeft overwegend oude bestrating en smalle voetpaden. Er is ook weinig tot geen speelruimte voor kinderen. Alle straten hebben redelijk veel autoverkeer met volle parkeerstroken. De buurt heeft een actief wijkcomité, met een speciaal groepje dat zich ontfermt over de vergroening van de wijk. Dit project zal door deze groep worden opgevolgd.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het creëert aantrekkelijke ruimtes, geeft de mogelijkheid om even uit te rusten zowel voor bezoekers, toeristen als buurtbewoners en voorziet meer veilige speelruimtes. Het zorgt voor vergroening met oa extra koelte in de zomer. De zitbanken fungeren als ontmoetingsplek en zorgen voor sociale cohesie. Aantrekkelijke publieke ruimte inspireert om zelf te zorgen voor extra groen als bewoner via geveltuinen en bloembakken en motiveert passanten om de straat netjes te houden.

Welke valkuilen zie je?

- Vandalisme van de zitbanken => belangrijk om stevig materiaal te kiezen. - Zwerfvuil onder de vorm van blikjes, etensresten ed die gedumpt worden in de plantenvakken. - Onderhoud van het groen, bewatering door de stadsdiensten of door vrijwilligers van de buurt => aangepaste plantenkeuze die niet elke dag bewaterd dient te worden. - Zit-tuintjes hebben jaarlijks grondig onderhoud nodig (banken en planten).

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Fabricage van de zit-tuintjes: Een lokaal houtbewerkingsatelier in samenwerking met creatieve geesten maken een stevige constructie die tegen een stootje kan, die verplaatsbaar is en aangenaam zit. We hebben reeds 2 interessante offertes ontvangen hiervoor. De installatie zal met duurzame materialen worden gebouwd en het ook weer en windbestendig is. Een groenbak/zitbank komt ongeveer rond de 3.000€, inclusief grond en planten. - Plantenkeuze: de juiste plantenkeuze zal besproken worden met een expert in stadsbeplanting (Jan Spruyt - prairietuinen, heeft ook geholpen met de aanleg van tuin van de WIllibrorduskerk) en overlegd worden met de groendienst van de stad. - Onderhoud van de planten: Overleg met de groendienst van de stad. - Plaatsing van de zit-tuintjes: Er worden in overleg met de buurtbewoners plekken geselecteerd waar een of meerdere zi-tuintjes geplaatst kunnen worden. Het wijkcomité zorgt voor de samenspraak met de omwonende bewoners en de opmaak van een plan voor onderhoud (bewatering, zwerfvuilvrij houden, ...). - Inhuldiging en communicatie: klein officieel moment met aperitiefje (drankje en hapje). - Rotatie/verplaatsing van de zit-tuintjes: buurtbewoners kunnen voorstellen doen voor nieuwe locatie via website van wijkcomité.

Begroting

- 6 mobiele zit-tuintjes (inclusief teelaarde en planten) x € 3.000,00 per stuk - Drankjes tijdens voorbereidende vergaderingen en inhuldigingsmoment: € 200,00

Schatting en begroting investeringskosten

6 mobiele zit-tuintjes (inclusief teelaarde en planten) x € 3.000,00 per stuk

Schatting en begroting werkingskosten

Drankjes tijdens voorbereidende vergaderingen en inhuldigingsmoment: € 250,00