Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Gevelbrigade

Korte omschrijving

De gevelbrigade van Klimplant wil in snel tempo de stad mee vergroenen. De gevelbrigade wil het de bewoners makkelijker maken om gevelgroen aan te leggen en regentonnen te installeren om dit weldadige groen te onderhouden zonder extra kost. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (1/5e) aangesteld.

Kies eventueel een foto bij je project

Wat is de totale kostprijs van je project?

34.900

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Klimplatform Antwerpen vzw (Klimplant) (0725718069)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

We willen het de bewoners makkelijker maken om gevelgroen aan te leggen en regentonnen te installeren om dit weldadige groen te onderhouden. We willen in het district Antwerpen streven naar 25 installaties van een regenton. Deze hebben een groendak. Er worden ook minstens 175 nieuwe geveltuinen aangelegd. De 25 tonnen voorzien de geveltuinen van het nodige regenwater, maar eens onze organisatie op dreef is beschikken we over de kennis en vrijwilligers om dit project veelvuldig te dupliceren. We hopen dat deze aantallen nog veel hoger kunnen oplopen, maar daar het een pilootproject is mikken we op voorzichtige en minimum haalbare aantallen. Willen er minimaal 7 bewoners van een straat samen een regenton aankopen? Dan verschijnt de gevelbrigade van Klimplant. Indien ze een regenton aankopen via Klimplant, neemt Klimplant de levering en installatie van deze regenton op zich. Ons vrijwilligersteam levert de tonnen en sluiten ze aan. Daarnaast plannen we in samenspraak met de buurtbewoners een infomoment van het EcoHuis Tijdens dit infomoment leggen we aan burgers uit hoe ze de ideale geveltuin kunnen aanleggen in hun straat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De buurtbewoners leren elkaar beter kennen, doordat ze samenkomen om naar hetzelfde doel toe te werken En niet enkel de buurtbewoners hebben baat bij deze actie, ook het klimaat. Meer groen in de straten zorgt voor aangenamere en koelere steden, rust en leefbaarheid. De ontharding van het publieke domein helpt bovendien ook mee in de strijd tegen de waterproblematiek. Door klimaatverandering zullen we steeds langere periodes van droogte krijgen, afgewisseld met plotse, hevige regenbuien. Als het water niet in de riolen belandt, maar gewoon door de grond kan sijpelen, belasten we de riolen minder en hebben we meer grondwater. De regentonnen zorgen voor extra ontlasting van het waterafvoernet tijdens die felle regenbuien en voor opslagcapaciteit die later ingezet kan worden om de plantjes water te geven. Tenslotte groeien de vrijwilligers ook dankzij dit initiatief doordat we hen opleiden tot ware experts.

Welke valkuilen zie je?

-strenge coronamaatregelen -te veeleisende opvolging van vrijwilligers

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

-jan/febr: uitwerking communicatiestrategie, zoeken stockageruimte, offertes opvragen geveltonnen, samenwerking partners opstarten (EcoHuis ea). - febr-april: recrutering eerste vrijwilligers & opleiding vrijwilligers voorzien, aankoop materialen. -mei-juni: communicatie naar het district toe en opvolging van de eerste aanvragen. Eventueel extra recrutering en opleiding vrijwilligers. - juli-november: installatie geveltonnen en verdere opvolging aanvragen. Eventueel extra recrutering en opleiding vrijwilligers. - december: rapportage, evaluatie, voorbereiding fase 2

Schatting en begroting investeringskosten

- materiaal om de geveltonnen aan te sluiten: 6000 euro - elektrische cargofiets voor de leveringen: 5000 euro

Schatting en begroting werkingskosten

-Opleiding vrijwilligers tot geveltonaansluiters: 1000 euro -vergoeding vrijwilligers: 5000 euro -huur stockageruimte: 12 maanden x 100 euro -communicatie + website + grafische vormgeving: 4500 euro -vrijwilligersverzekering: 200

Aparte schatting en begroting personeelskosten

personeelslid dat de opvolging en praktische uitwerking op poten zet, de contacten met het EcoHuis en de buurt onderhoudt en de vrijwilligers rekruteert en begeleidt: 12000 euro (1/5e)