Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Tien Tuinstraten

Korte omschrijving

In de zomer van 2021 wil dit project tien tuinstraten verspreid over heel district Antwerpen. Een tuinstraatcoach ondersteunt alle straatcomités bij het vergroenen, verblauwen en verbinden. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (20%) aangeworven.

Wat is de totale kostprijs van je project?

20000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0685.997.262

Wat ga je doen?

Heel veel Antwerpenaren zijn de betonnen stad beu. Heel veel straten zijn bezig met hun straat te vertuinen. Er zijn heel veel mogelijkheden, subsidies, … Maar er zijn ook heel wat knelpunten, drempels die overwonnen moeten worden: hoe begin je er aan, hoe betrek je iedereen, hoe richt je je Tuinstraat in, hoe beheer je al het groen, waar kan je subsidies aanvragen, wat mag wettelijk wel/niet,…? Elke straat van het district kan beroep doen op een Tuinstraat-coach. Die organiseert ook infosessies, ervaringsuitwisseling, (virtuele) advieswandelingen, begeleide fietstochten langs inspirerende vergroeningsprojecten in Antwerpen, … Wie: Commons Lab Antwerpen, Velt, Groot Licht, Klimplant, Klimaatrobuust Sint-Andries, Beweging.net,

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Welke valkuilen zie je?

Straten betrekken en bereiken vergt veel tijd Afstemmen met beleid van stad en district Beperkte tijd Doorwerking

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Stap 1: Opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert Stap2: Mobilisatie Stap 3: Start-to-Tuinstraat: start coaching! Stap 4: Antwerpse Tuinstraten in actie Stap 5: Evaluatie

Schatting en begroting investeringskosten

3500 euro voor tuinstraatmateriaal

Schatting en begroting werkingskosten

Communicatie: 1500

Aparte schatting en begroting personeelskosten

20%: 15000 euro